Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINK

Videotár


Sophianum Antropozófiai Központ (Nyitva 2015-től)

Budapest szívében, az organikus stílusban épült Hattyúház földszintjén és első emeletén meleg, harmónikus terek, megnyugtató színek és csend fogadják a betérőt hétköznaponként 14:00 és 19:00 közötti nyitvatartással.
A Sophianum a mindennapi felgyorsult életben egy olyan sziget, ahova rövid feltöltődésre ugyanúgy be lehet térni, mint csoportos foglalkozásra, terápiára vagy hétvégi tanfolyamra, majd figyelni, hogyan bontakozik ki az ott tapasztaltak jótékony hatása.
Találkozások helye: igen, az Antropozófiával a polcokról leemelhető könyveken, a beszélgetéseken és a programokon keresztül, de találkozás önmagunkkal is, abban a legmagasabb minőségünkben, amihez a szellemtudományos úton juthatunk.
A Sophianum orvosi ajánlata kizárólag antropozófus járóbetegellátásra szakosodott: az első magyarországi antropozófus orvos és terapeutaképzést végzett orvosok rendelnek rendszeresen, folyamatosan növekvő intervallumokban dr. Papp Szidónia mellett, aki a Központunkba helyezte át orvosi tevékenységét a németországi évek és a Szent Ferenc kórházban töltött időszak után.
A Sophianum antropozófus terápiás kínálata: gyógyeuritmia, Ritmikus és Pressel masszázs, művészetterápia, beszédterápia, biográfiai munka és sorsismeret. Együttműködnek további terapeuták és tanácsadók is, akik munkájukat antropozófiai alapokra helyezik: gyógypedagógus, logopédus, gyógytornász, meseterapeuták, extra-lesson tanár, dúla.
Elérhetőség.

Rudolf Steiner öröksége - film magyar szinkronnal

A The Challenge of Rudolf Steiner című dokumentumfilmet 2011-ben, Rudolf Steiner születésének 150. évfordulója alkalmából készítette Jonathan Stedall angol filmrendező. A film Rudolf Steiner 1861-től 1925-ig tartó életét, és a világra vonatkozó meglátásainak és közléseinek az utókorra gyakorolt hatását, ebből kifolyólag a jelenkor kezdeményezéseit mutatja be - különösképpen a Waldorf iskolákat, a biodinamikus mezőgazdálkodást, az euritmiát, a Camphill közösségeket és az antropozófiai orvoslás világszintű hálózatát, beleértve a Hiscia Institute-ot Arlesheimban, Svájcban és a Blackthorn Medical Centre-t Maidstone-ban, Angliában.
A film két, 90 perc hosszú részből áll, és öt országban (három  kontinensen) forgatták, beleértve Ausztriát, Svájcot, Indiát, az Egyesült Államokat és Nagy-Britanniát.
A filmből két, 60 perces, rövidebb film is készült TV-s társaságok számára: a The Life of Rudolf Steiner ("Rudolf Steiner élete") és a The Legacy of Rudolf Steiner ("Rudolf Steiner öröksége"). Itt az utóbbit láthatják, melyet a Duna TV közvetített 2014 júliusában.
A film alapjául szolgáló interjúkból 27 kisfilm is készült, melyek nagy része a You Tube-on elérhető mindenki számára (magyar szinkron nélkül).

Dr. Világhy István (1942-2012) – Világi gondolatok

(Az interjút készítette a Nebáncsvirág Egyesület. www.nebancs.hu)

Dr.Világhy István egyedülálló tudással bíró szakember volt, aki az alaposságot és a tudást képviselte. Interjúnkban korunk aktuális kérdéseiről, problémáiról kérdeztük: politika, paraszolvencia, otthonszülés, abortusz, védőoltások, betegségek, méhnyakrák prevenció, stb.
A cirka 38 percnyi videó mélyen elgondolkodtató témákat érint, melyekről jelenleg is éles társadalmi vita zajlik. Ebben a hatalmas zűrzavarban igen nagy szükség lenne az általa képviselt, tapasztalatokon nyugvó érvekre.
Úgy gondolta, vállalásaiért saját maga tartozik felelősséggel, s ezzel homlokegyenesen szembe ment korunk mindent felülről szabályozni akaró törekvéseivel. Világhy István ennek a harcnak lett az áldozata. A felvétel 2012. március 26-án készült Ispánkon (Vas megye), dr. Világhy István otthonában.Euritmia
2012: 100 éves az euritmia

2012-ben szerte a világon rengetegen ünneplik az Euritmia születésének 100.évfordulóját. Még 1911 decemberében történt, hogy a hirtelen megözvegyült Clara Smits 18 éves lánya - aki valamilyen ritmikus mozgást szeretett volna tanulni - pályaválasztásához Rudolf Steiner tanácsát kérte. Steiner, mintha csak erre a kérdésre várt volna, azonnal ígéretet tett egy új, a szellemtudomány alapjaira épülő mozgásművészet kifejlesztésére. 1912. szeptember elején azonban az időpontot mégis kicsit későbbre halasztotta azzal, hogy "a világ összes bölcsessége kell hozzá," és ehhez sokkal több időre van szüksége. Szeptember közepén mégis megkezdődtek az órák. Az új mozgásformának Marie Steiner nemsokára nevet is talált: Euritmia. Lépésről lépésre egy kis csoport szorgalmas gyakorlása mellett mindig újabb és újabb feladatok, gyakorlatok indították útjára ezt a ma már az egész világon elterjedt mozgásművészetet, ami a beszéd és ének teremtő erejét az egész test, főleg a karok mozgásával teszi láthatóvá. Ahogy Steiner 1924-ben beszél róla: "az Euritmia még fejlődése kezdetén van. (...) de mérhetetlen fejlődésre képes, mert hangszerként az emberi testet használja. Az pedig az összes világtitok kifejeződése. Egy igazi Mikrokozmosz. Ha az emberi lélek rajta keresztül megszólal, képes a világ minden titkát belső élete művészi megnyilatkozásaként szemünk elé tárni."
Az euritmia az antropozófia hazai meghonosodása idején (1926-1946) még nem tudott gyökeret verni. Ezután Magyarországon csak 1989 után tarthattak nyilvános előadásokat, melyek Scheily Mária és Clemens Scheuning nevéhez fűződtek. 1992-ben hazai képzés is indult. A Magyar Euritmia-Mozgásművészeti Társaság 2012-ben a Pünkösdi Triennálé rendezvényen tartott előadást a 100 éves évforduló tiszteletére. 

Waldorf-pedagógia

A Waldorf-pedagógia az egyik legmarkánsabb irányzata a nemzetközi, de a hazai reformpedagógiai mozgalomnak is. Pedagógiai elvrendszerének (antropológiájának, fejlődéslélektanának) kidolgozója Rudolf Steiner volt. Az ő tanítása nyomán szerveződtek újjá, s kezdték újra tevékenységüket a rendszerváltást követően a magyarországi Waldorf-intézmények. Mára a Waldorf-mozgalom Magyarország legdinamikusabban fejlődő - önálló intézményi hálózattal bíró - alternatív pedagógiai irányzatává vált.
A Waldorf-pedagógia abból a felfogásból indul ki, hogy az ifjú embert nem az állam, a társadalom vagy egy meghatározott szakma szükségletei, hanem a saját individuális képességei és fejlődési lehetőségei, életkoronként változó testi, lelki és szellemi szükségletei szerint kell nevelni. A szabadon kibontakoztatott individuum hozza az emberi társadalom számára a legnagyobb valóságos hasznot.


Antropozófus orvoslás

 

Az antropozófus gyógyászat nem alternatív, hanem integratív orvoslás, amely a természettudományos, nyugati orvosláson alapszik, ezt azonban szellemtudományos nézőpontokkal egészíti ki.
A diagnosztikában és terápiában minden olyan módszert, eszközt alkalmaz, mellyel a nyugati orvoslás rendelkezik: orvosi eszközöket, mint a computeres- és mágneses rezonancia-tomográfiát (CT és MRT), műtéteket, vegyi úton előállított, szintetikus gyógyszereket, vagy az intenzív orvoslást.
Ezeken túl azonban olyan nézőpontokat is bevon a gyógyításba, melyeket az ember életútja, lelki és szellemi állapota egyéni színezetűvé es testileg észlelhetővé tesz. Ilyenek például: a test felépítése és a testbeszéd, a tartás, a légzés, a kézfogás milyensége, a mozgás jellegzetességei, az alvási szokások, a meleg és hideg területek eloszlása a test felületén, a ritmusok.
Ezekből a terápiák egész sora ered, amelyeket az antropozófus gyógyászatban alkalmaznak: konvencionális kezelések, mint gyógytorna, kemoterápia, műtétek épp úgy idetartoznak, mint a speciális antropozófus terápiák: gyógyeuritmia, művészeti terápiák (agyagozás, festés, zene, ének, beszédképzés), terápiás beszélgetés (pl.biográfiamunka), ritmikus masszázs, külső beavatkozások, antropozófus gyógyszerek. (Forrás: www.antromedicart.hu)
Magyarországon az Antromedicart Egyesület foglalkozik antropozófus gyógyászati képzéssel 2009 óta. 2015-ben létrejött a Sophianum Antropozófiai Központ is, amelynek fő tevékenysége egy terápiás központ üzemeltetése és az antropozófus gyógyászat népszerűsítése különböző előadások segítségével. A mellékelt videófelvételen dr.Michaela Glöckler, a Goetheanum Orvosi Szekciójának vezetője tart előadást "Új utak a gyógyításban" címmel, 2015.05.21-én. (A további három rész is megtekinthető a You tube-on.)

Sophia Foundation

Az első Szófia Alapítványt 1994-ben hozta létre Robert Powell és Karen Rivers Észak-Amerikában. Az elmúlt években egyre több alapítvány alakult a különböző országokban, és egyre több ember mutat érdeklődést az alapítványok által szervezett programok iránt.
A Magyarországi Szófia Alapítvány 2012. júliusában jött létre. Az alapítvány nyitott típusú, azaz mindenki szabad elhatározásából, bármikor csatlakozhat hozzá.
A Szófia Alapítványok az egyes ember szellemi fejlődését és Szófia, az Isteni Bölcsesség világszintű tudatba emelését szándékoznak elősegíteni. A Szófia Alapítványok oktatási és kulturális alapítványok, és Szófia Isteni Lényének impulzusát segítik megnyilvánulni a Földön. Az alapítványok munkája számos formában valósul meg, melyek mindegyike az isteni szeretet és bölcsesség művelését célozza az emberek közösségében. A Szófia Alapítványok tevékenységének szívében az ember szellemi világgal való kapcsolatának elmélyítése, a belső transzformáció elősegítése, az ember összes élőlény iránti felelősségének növelése, a természettel való tudatos harmonikus együttélés, a béke mint belső- és világállapot, és szellemi közösség kialakítása áll.
Elérhetőség.

Biodinamikus mezőgazdálkodás

A biodinamikus gazdálkodás az alternatív mezőgazdálkodás egyik formája, amely nagyon hasonlít az organikus gazdálkodáshoz, ugyanakkor magában foglalja azokat a különböző ezoterikus koncepciókat, amelyek Rudolf Steiner tanításaiból származnak. Az 1920-as években kezdték el művelni, az organikus mezőgazdálkodási mozgalmak közül elsőként. Ez a gazdálkodás a talaj termékenységének fenntartását, a növénytermesztést és az állattenyésztést olyan módon kezeli ökológiailag egymással összefüggő feladatokként, hogy abban a szellemi szempontok dominálnak.
Más organikus megközelítésekhez hasonlóan a természetes trágya és a komposzt használatára fektet hangsúlyt és kizárja a mesterséges vegyi anyagok használatát. Egyedülálló azonban a biodinamikus gazdálkodásban az állatok, a növények és a talaj egy rendszerként való kezelése; a helyi termelésre és elosztó rendszerekre helyezett hangsúly; a hagyományos fajták használata mellett a helyi fajták előtérbe helyezése; az asztrológiai vetési naptár használata. A biodinamikus gazdálkodás számos növényi és ásványi adalékanyagot használ a komposzt és mezőpermet előállítása során. A preparátumok lényegi – nem helyettesíthető – alap alkotórészét képezik a biodinamikus földművelésnek.
2016-ban kb.161.074 hektáron folyik biodinamikus gazdálkodás 60 országban. A gazdálkodás egészének kb.45%-a Németországban zajlik. A biodinamikus termékeket minősítő intézmények ellenőrzik, amelyek többsége a Demeter International nemzetközi biodinamikus standard csoport tagja.
Részletek a Demeter irányelvekből (2004/5):
"A biodinamikus mezőgazdaság különleges ismereti alapjaival, amennyiben az a gyakorlati és természettudományi tapasztalatokon felül is szükséges, Dr. Rudolf Steiner: A mezőgazdaság gyarapodásának szellemtudományos alapjai címen 1924-ben Koberwitzben tartott előadásaira és az Antropozófia szellemi összefüggéseire támaszkodik, mert az előadások kifejezetten ebben a keretben voltak megtartva…"
„Minden, ami él, a szerves világ képző folyamataiból alakul. Az egyes különálló szervek élő egésszé fonódnak össze. A szervezet, az organizmus több, mint részeinek összege. Az organizmust bőr veszi körül. Ezáltal a bensőjében saját élet képződik, és ez kapcsolatban áll a  terrisztikus (földi) és a kozmikus (égi) környezettel. Ha a saját élet önmagát meghatározó fejlődésen megy át, akkor keletkezik az individuum (az egyéniség). Ha egy mezőgazdasági üzemet ezeknek a képzőfolyamatoknak az alapján szerveznek meg, és abban ki tud fejlődni ez a neki megfelelő talajélet-rendszer, növényi fejlődési mód és az állat természetének megfelelő állattartás, akkor joggal beszélhetünk üzemi organizmusról… Az ember ezen felül még magasabb szintű harmóniát és rendet tud kialakítani a gazdaság életösszefüggéseiben, ha a szellemtudományos ismeretekből indul ki. Így a mezőgazdasági organizmusból felnövekedhet az üzemi individualitás.”
A mellékelt, szabadon terjeszthető dokumentumfilmet a Fogel Media készítette 2016-ban.