Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINKSzubsztanciatan (a fizika, a kémia és az anyagok gyógyászati hatásainak megértéséhez)

Rudolf Hauschka
Kiadó: Ita Wegman Alapítvány - Natura-Budapest, 2006
Teljes ár: 3900 Ft      Engedményes ár: 3900 Ft
Mennyiség:  


Puha borító, 340 oldal

Könyvünk azt a feladatot tűzte maga elé, hogy megmutassa: a ma még szinte általánosan uralkodó materialista természetszemlélet meghaladható, az anyag lényszerű szemléletével. Egy nem materialista kémia először persze képtelenségnek tűnik, hiszen éppen az anyagról szóló tudománynak a materiális törvényszerűségekből kellene kiindulnia. Az általunk kifejtendő szubsztanciatanban azonban egyáltalán nincs szó e törvények tagadásáról. Vizsgálódásaink kiindulópontját éppen hogy a jelenségek és ezek törvényszerű folyamatai alkotják. Az emberek azonban gyakran és túlságosan könnyen megfeledkeznek arról, hogy a törvények érvényességének határaira is tekintettel legyenek. Egy műszaki szakembert joggal tekinthetnénk ostobának, aki ugyan ismeri egy vasgerenda teherbíró képességét, de akkor is ezzel számolna, amikor a gerenda anyaga hevítés hatására már, egy másik halmazállapotba ment át. Így járnak el azonban manapság, amikor a Földön érvényes törvényszerűségeket "millió fényévnyi" távolságokba is kivetítik a világegyetembe.
A szerző évtizedeken keresztül olyan kísérleti kutatásokat folytatott, amelyek az anyag kozmikus lényének megismerésére irányultak, és ezzel az egész természetszemlélet számára új nézőpontot mutattak fel. De ettől függetlenül: már a dolgok minőségi vonásaira érzékeny pillantás kifejlesztése is új megvilágításba helyezheti az egyébként jól ismert jelenségeket.
A materialista természetszemlélettől való elfordulás először semmi egyebet nem jelent, mint hogy a jelenségeket újra szemügyre vesszük egyfajta gondolkodó megismerést gyakorolva, ahelyett hogy azokat csupán a mérték, a szám és a súly alapján ítélnénk meg, olyan "magyarázatokat" fűzve hozzájuk, melyeknek köszönhetően megmerevednek a hipotézisek és teóriák világában.

(Részlet az első német kiadás előszavából)

TARTALOMJEGYZÉK

Bevezető a magyar kiadáshoz
Előszó az első német kiadáshoz
Előszó a második német kiadáshoz

I. A természettudományos korszak elméletei az anyag örökkévalóságáról
II. Az ókor eszméi a szubsztancia lényegéről
III. Új eszmék a szellem örökkévalóságáról
IV. A növény
V. A szénhidrátok
VI. Szén, hidrogén és oxigén
VII. Illatanyagok (éterikus olajok) és gyanták
VIII. A zsíralapú olajok
IX. A fehérje
X. A nitrogén
XI. A földi anyagok kozmikus lénye
XII. A csillagrendszer és a földi szubsztanciák, anyagok
XIII. Az állat
XIV. A növényi mérgek (alkaloidák)
XV. A vitaminok
XVI. A kátránykémia (a természetben előforduló anyagok tükörképe)
XVII. A nagy hígítások és hatásaik
XVIII. Az ásvány
XIX. A mész és a kova
XX. Az agyagföld (alumínium-oxid) és a foszfor
XXI. Az ásványi kereszt
XXII. Az alkáliák és a halogének
XXIII. A magnézia és a kén
XXIV. Az óceáni kereszt
XXV. A fémek
XXVI. A réz
XXVII. Az ón
XXVIII. Az ólom
XXIX. A vas
XXX. A higany
XXXI. Az ezüst
XXXII. Az arany
XXXIII. A vas testvérei (kobalt, nikkel, króm, mangán, volfrám, vanádium, platina)
XXXIV. A fémek gyermekkora (antimon, arzén, bizmut)
XXXV. A teremtés spirálja
XXXVI. Zárszó

Függelék (Herzeele és Preus írásai)
Irodalom
Az ábrák jegyzéke
Kémiai és asztronómiai szimbólumok jegyzékeA könyv besorolása: Tudomány és természet, Test, lélek, egészség és gyógyítás, Ezoterikus tanulmányok