Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINKCikkek és tanulmányok a társadalmi szervezet hármas tagozódásáról és az 1915-1921 közötti korszakról

Rudolf Steiner
Kiadó: ABG Kiadó, 2016
Teljes ár: 3700 Ft      Engedményes ár: 3330 Ft   (-10%)
Mennyiség:  


Puha kötés, 332 oldal.

A kötet magvát 1919 és 1921 között írt újságcikkei képezik, amelyeket még maga Rudolf Steiner adott ki A társadalmi szervezet hármas tagozódásának megvalósítása című könyvben. Ezek megvilágítják a szocialista elméleteket, a marxizmust és a világtörténelmi eseményeket. További írások foglalkoznak a hármas tagozódás eszméjének alkalmazásával a gyakorlati életben. A kötetet kiegészítik a világháború idején született írások, valamint felhívások, memorandumok, amelyek a hármas tagozódás mozgalmát tükrözik.
A téma nálunk 1989-ig tabu volt. Rudolf Steiner hármas tagozódással foglalkozó művei közül eddig csak egyetlenegy jelent meg: A szociális kérdés lényege (GA 23.)
Hiánypótló könyvünket ajánljuk mindazoknak, akik a hármas tagozódást nemcsak emlegetni, de közelebbről megérteni is szeretnék.
Előző kiadványunk, az I. világháború okait vizsgáló Kortörténeti szemlélődések (GA 173.) megjelentetését 2014-ben kezdtük, és utolsó, hatodik kötete az év elején készült el. Ehhez időben is kapcsolódik könyvünk. Az írások nagy része a világháborút követő békekötés és a Weimari Köztársaság első évei alatt született. Ez a német történelem kevésbé ismert korszaka, pedig a monarchiát parlamenti demokráciával felváltó weimari nemzetgyűlés korának legdemokratikusabb alkotmányát hozta létre. Az akkor uralkodó közhangulatban nagyon is lehetségesnek tűntek olyan mélyreható változások is, amelyek során megvalósulhattak a steineri eszmék.
 

TARTALOM

A  TÁRSADALMI SZERVEZET HÁRMAS TAGOZÓDÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSA
 

A magyar kiadó előszava

Előzetes megjegyzések

Korunk szükségszerűsége a társadalmi szervezet hármas tagozódása (1919. július)

A társadalmi hármas tagozódás nemzetközi vonatkozásai (1919. július)

Marxizmus és hármas tagozódás (1919. július)

Az oktatás szabadsága és a hármas tagozódás (1919. augusztus)

Mire van szükség? (1919. augusztus)

Munkaképesség, munkakedv és a hármas tagozódású társadalmi szervezet (1919. augusztus)

A szocialisták lelki vaksága (1919. szeptember)

A szocialista fejlődés buktatói (1919. szeptember)

Mit kíván az „új szellem”? (1919. szeptember)

Gazdasági profit és korszellem (1919. szeptember)

A szellem ápolása és a gazdasági élet (1919. október)

Jog és gazdaság (1919. október)

Társadalmi szellem és szocialista babona (1919. október)

A Waldorf Iskola pedagógiai alapjai (1919. október)

A társadalmi gondolkodás alapvető tévedése (1919. november)

A társadalmi élet gyökerei (1919. november)

A hármas tagozódás alapja (1919. november)

A valódi felvilágosítás mint a társadalmi gondolkodás alapja (1919. december)

A német nép megmentésének útja (1919. december)

Gondolatokra szomjúhozó korunk (1919. december)

Belátásra van szükség (1919. december)
 

TOVÁBBI TANULMÁNYOK A TÁRSADALMI SZERVEZET HÁRMAS TAGOZÓDÁSÁRÓL
 

A Goetheanum és korunk hangja (1920. január)

Téves eszmék és a publicisztika erkölcse (1920. január)

Nehogy új Czernin váltsa fel a régit (1920. február)

Pusztítás és építés (1920. február)

Belátó akaratra van szükség (1920. március)

Korunk követelményei és a tegnap gondolatai (1920. március)

Eszmék és kenyér (1920. március)

Vezetők és vezetettek (1920. március)

Korunk kártevője: a fatalizmus (1920. április)

A hármas tagozódás és az értelmiség (1920. április)

Árnyékpuccsok és eszmék a gyakorlatban (1920. április)

A szellemi örökség és korunk követelményei (1920. június)

A hármas tagozódás a háború alatt és után (1920. szeptember)

Állami politika és emberiségi politika (1920. november)

Az út korunk zűrzavarába (1920. november)

Holt politika és élő eszmék (1921. március)

Korunk társadalmi életének valóságos erői (1921. március)
 

ÖT CIKK A SOZIALE ZUKUNFT FOLYÓIRATBÓL
 

A társadalmi szervezet hármas tagozódása, a demokrácia és a szocializmus (1919. július)

Nemzetközi gazdaság és a hármas tagozódású társadalmi szervezet (1919. augusztus)

Szellemi élet, jogrend és gazdaság (1919. szeptember)

Hármas tagozódás és társadalmi bizalom (Tőke és hitel) (1920. január)

A stuttgarti Waldorf Iskola pedagógiai célkitűzései (1920. február)
 

AZ 1914–1918-AS VILÁGHÁBORÚRÓL
 

Gondolatok háború idején. Németeknek és azoknak, akik nem hiszik, hogy gyűlölniük kellene őket (1915)

A háború kitöréséről szóló, díjnyertes tudományos munka (Dr. Jakob Ruchti: A háború kitörésének története) (1917)

Az 1917. júliusi memorandumok

1. memorandum

A 2. memorandum végső változata

A 2. memorandum első, 1917. július 22-i változata

Előzetes megjegyzések a Háborús „felelősség”. H. von Moltke vezérkari főnök elmélkedései és visszaemlékezései az 1914. július–novemberi eseményekről című íráshoz (1919. május)

Új tények a világháború előtörténetéről (Le Matin-interjú, 1921. október)

Utólagos megjegyzések a Le Matin tudósítójának interjújához (1921. október)

A Le Matin-cikkre adott válaszokról (1921. október)

A Le Matin-interjúval kapcsolatos kifogásokról (1921. november)
 

EGYÉB ÍRÁSOK


A német néphez és a művelt világhoz (1919. márciusi felhívás)

A hármas tagozódásért végzett munka vezérelvei (1918/19 telén)

Út a hármas tagozódású társadalmi szervezethez (1919 tavasza–nyara)

Az üzemi bizottságokról (1919. július)

A társadalmi szervezet hármas tagozódásáról (1919. augusztus)

Válasz a felsőoktatás berkeiből kiinduló támadásra (1920. július)

Vezérlő gondolatok egy vállalkozás megalapításához (1920. november)

Előszó egy könyvkatalógushoz (1920. december)

Felhívás Felső-Szilézia megmentésére (1921. január)

A Der kommende Tag programjának korlátozása (1922)A könyv besorolása: Antropozófia - Rudolf Steiner, Ezoterikus történelem és evolúció, Társadalmi, szociális kérdések