Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINKAz ember talánya

Rudolf Steiner
Kiadó: Új Mani-fest, 2003
Teljes ár: 2190 Ft      Engedményes ár: 1860 Ft   (-15%)
Jelenleg nem rendelhető


OLVASSON BELE!

Kemény borító, cérnafűzött kötés, 256 oldal

15 előadás, Dornach, 1916. július 29 - szeptember 3.

Ha áttekintjük, amit a tizenkét érzékszerv területéről és a hét életfolyamatról mondtunk, vagyis az ember belső, mikrokozmikus állatövéről és bolygórendszeréről, akkor oda jutunk, hogy bevallhatjuk: ez egy olyan tudás, amely azokat a dolgokat tárja fel, amelyek más minőségűek, mint amiket a mai szokásos tudás nyújt. A mai tudás, a mai megismerés csak a külső területet érinti, a dolgok felszínét. De szükség van olyan fogalmak, olyan képzetek szerzésére is, amelyek a szellemi világ küszöbénél helyezkednek el. Nem kell, hogy benne álljunk a szellemi világban, csak olyan fogalmakat kell keresnünk, amelyek a szellemtudomány útján jönnek létre, amelyek a szellemi világ küszöbénél vannak, és akkor azt fogjuk érezni, hogy a tudás által ez az ismeret aktívabb, belsőleg sokkal erőteljesebb lesz, és hogy valóban képes lesz arra, hogy benyomuljon oda, ami a dolgok lényegében - tehát a mi esetünkben magában az emberben - működik. Együtt kell élnünk a világmindenséggel, nem csak nézőként szerepelni és hagyni, hogy csupán annak felszíne hasson ránk. Együtt kell élnünk azzal, ami a dolgok lényegében él és működik! Idézet a könyvből

Tartalom

Első előadás
- A dekadens zseni (Otto Weininger). Az imaginatív megismerés torzképei.
Második előadás - A természeti lét és az ember lelki életének két területe: a szabályszerűség birodalma és a szabálytalan működés. Az óhéber nép ünnepi éve mint a lélek formáló ereje.
Harmadik előadás - Az ember égi és földi kettős természete. Uránosz és Gaia. A jelenlegi inkarnáció hatása a következőre: a testiség metamorfózisa.
Negyedik előadás - Az emberi test a születés előtti formáló erők eredménye. Az ember kettős lénye. A test képszerűen, a fej jelzésszerűen ábrázolja a kialakításukban szerepet játszó szellemi erőket. Az emberi szervezet viszonya a megismeréshez, az esztétikához és a moralitáshoz.
Ötödik előadás - Az ember belenövekedése a három szellemi birodalomba, a bölcsességbe, a szépségbe és a jóságba ezek belesugárzása az ember szellemi részébe. Imaginatív fizikai fiziológia: az ember a moralitás, az esztétikai impulzusok és az igazság impulzusainak szférájában.
Hatodik előadás - A fizikai test átalakulása fejjé a következő inkarnációban. Az emberi megismerés kozmikus jelentősége.
Hetedik előadás - Az emberi lény összefüggése a világmindenséggel. A tizenkét érzékszerv és a hét életfolyamat.
Nyolcadik előadás - A tizenkettősség, a hetesség, a négyesség és a hármasság tükröződése. Beteges lelki élmények (Carl Ludwig Schleich). A fordított gondolkodás mint a szellemi átélés gyakorlása (Christian von Ehrenfels).
Kilencedik előadás - Az érzékszervi folyamatok megelevenítése és az életfolyamatok átszellemesítése. Esztétikai élvezet és esztétikai teremtés. Logika és valóságérzék.
Tizedik előadás - A valóságban való tájékozódás elvesztése, és a valóság modern kritériumának tehetetlensége.
Tizenegyedik előadás - Az emlékezet és a megszokás mint a korábbi szellemi élmények luciferi és ahrimáni hatásra történő átalakulása.
Tizenkettedik előadás - A gondolatok bevésése a világ-szubsztanciába, és ennek következményei.
Tizenharmadik előadás - Az emberi alak besorolása a világmindenségbe. Az ember fizikai szervezete és a technikai találmányok. A valóságszerű és a valóságellenes gondolkodás öszszeütközése. Az okkultizmus torzulásai.
Tizennegyedik előadás - A tizenkét érzékszervi körzet és átalakulásuk az ahrimáni, illetve a luciferi hatás következtében.
Tizenötödik előadás - A hét életfolyamat átalakulása a luciferi és az ahrimáni hatalmak hatására. Francis Bacon bálvány-tana és a materializmus kezdete.

 A könyv besorolása: Antropozófia - Rudolf Steiner, Ezoterikus tanulmányok