Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINK



Krisztus és az emberi lélek

Rudolf Steiner
Kiadó: Genius, 2017
Teljes ár: 2000 Ft      Engedményes ár: 2000 Ft
Mennyiség:  


Puha kötés, 79 oldal

Rudolf Steiner tíz előadást tartott 1912. május 23. és 1914. július 16. között Koppenhágában és Norrkö­pingben. Az előadások három téma­kört ölelnek fel: az első kettő "Az élet értelméről" címmel, a harmadik, ne­gyedik és ötödik előadás a "Teozófus morál" címmel, az utolsó négy előadás pedig "Krisztus és az emberi lélek" címmel jelent meg az összkiadásban.
Ez a kötet ezen utolsó ciklus előadá­sait tartalmazza.

Részlet a könyvből:

„...Ez alkalommal olyan témáról beszélek, amely ah­hoz a lényhez kapcsolódik, aki a szellemtudomány területén a legközelebb áll hozzánk, és a legkö­zelebbrôl érint bennünket, Krisztus lényérôl. Ennek úgy próbálok eleget tenni, hogy arról beszélek majd, hogy a Krisztus-­lény hogyan ébred fel az emberi lélekben, és mi a jelentôsége ennek a felébredésnek. Éppen e téma kapcsán lesz alkalmunk arra, hogy szellemtu­dományos szem pontból beszéljünk a kereszténység legemberibb, legszívhezszólóbb jelentôségérôl.”

„...Mit kellett volna a jeruzsálemi izgatott tömegnek a keresztrefeszítése elôtt felismernie Jézus Krisztusban? Azt a lényt kellett volna felismernie, aki a földi élet értelmét és jelentését adja. Azt a lényt kellett volna felismernie, aki azt a tettet vitte véghez, ami nélkül a földi emberiség nem találhat rá újra az istenséghez vezetô útra. Fel kellett volna ismernie, hogy e lény nélkül nincs meg a Föld emberének értelme. Ha a Krisztus­-eseményt el akarták volna törölni, akkor ezen embereknek az «ember» szót ki kellett volna törölniük a földi fejlôdésbôl.”



A könyv besorolása: Antropozófia - Rudolf Steiner, Ezoterikus tanulmányok