Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINKA szabadság filozófiája

Rudolf Steiner
Kiadó: Mandala, 2016
Teljes ár: 2400 Ft      Engedményes ár: 2400 Ft
Mennyiség:  


Puha kötés, 206 oldal

Rudolf Steiner egyik legfontosabb alapműve.
Szellemtudomány filozófiai alapokon.

A szabadság filozófia fontosságáról maga Steiner 1922 novemberében így beszélt egy Walter Johannes Steinnel folytatott társalgásában.
Stein kérdése:
- Mi lesz az Ön műveivel a jövőben, ezer év múlva?
Steiner azt válaszolta:
- Ezer év múlva már csak A szabadság filozófiája fog fennmaradni.

"Úgy gondolom, hogy a fogalmak éteri világába is fel kell kapaszkodnunk, ha a létet minden irányban át akarjuk látni. Aki csak az érzékeivel élvezi a világot, az nem ismeri az élet igazán ínyenc oldalát. A keleti tudósok növendékeiket előbb évekig tartó lemondó és aszkétikus életre szorítják, mielőtt közölnék velük, amit ők már tudnak. A nyugati világ immár nem követel jámbor gyakorlatokat és aszkézist a tudományhoz, viszont megkívánja a jóakaratot és hogy rövid időre lemondjunk az élet közvetlen benyomásairól, hogy a tiszta gondolkodás világának adjuk át magunkat.
Az életnek sokféle területe van. Mindegyiknek megvan a maga külön tudománya. Az élet maga azonban egység. A tudományok minél inkább arra törekszenek, hogy elmélyedjenek az egyes területekben, annál inkább eltávolodnak a világ eleven egészének szemléletétől. Ezért kell egy olyan tudásnak is lennie, amely az egyes tudományokban megkeresi azokat az elemeket, amelyek az embert visszavezetik az élet teljességéhez. Az egyes szaktudományok kutatói megismerésükkel tudáshoz akarnak jutni a világról és annak működéséről. A szabadság filozófiájának egy sajátos filozófiai célja van: a tudományt magát szervesen élővé tenni. Az egyes tudományok előfokai annak a tudománynak, amelyre ebben a műben törekszem."

Tartalom:


Előszó az 1918-as új kiadáshoz

A szabadság tudománya

I. A tudatos emberi cselekvés
II. Mi készteti az embert tudományos megismerésre?
III. A gondolkodás a világ megértésének szolgálatában
IV. A világ mint észlelet
V. A világ megismerése
VI. Az emberi individualitás
VII. Van-e határa a megismerésnek?

A szabadság valósága

VIII. Az élet tényezői
IX. A szabadság eszméje
X. Szabadságfilozófia és monizmus
XI. Világcél és életcél
XII. A morális fantázia
XIII. Az élet értéke
XIV. Individualitás és fajta
 

A végső kérdések - a monizmus konzekvenciái

Első függelék
Második függelékA könyv besorolása: Antropozófia - Rudolf Steiner