Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINKA János-evangéium - másik 3 evangéliummal, különösen a Lukács-evangéliummal való viszonylatban

Rudolf Steiner
Kiadó: Genius, 2007
Teljes ár: 1990 Ft      Engedményes ár: 1990 Ft
Mennyiség:  


Puha borító, 256 oldal

14 előadás
(Kassel, 1909. június 24. - július 7.) GA 112

Tartalom

I. Előadás
Az antropozófia mint a Krisztus-esemény új hirdetése. A János-keresztények. A Krisztus-esemény értelme. A magasabb Én megszületése az emberben és az isteni Én újjászületése az emberiségben.

II. Előadás
Az Akasha-krónika. Az élő szellemi történelem. Az istenek szellemiek maradtak, az emberek pedig az ő utódaikként fizikaiakká váltak. Az ember felfelé vezető útja. Az emberiség vezetője. A Logosz. A Logosz, az Ige, Krisztus megszületése a názáreti Jézusban.

III. Előadás
Az ember négy alkotórészből áll. Növény és állat. A Föld átalakulásai. A három csoportosulás a régi Holdon: a Bika-emberek, az Oroszlán-emberek és a Sas-emberek. Szellemi ellenképeik mint ősképek a Napon. A Logosz szolgálói.

IV. Előadás
Naprendszerünk hierarchikus lényei és a Föld birodalmai.

V. Előadás
Az ember fejlődése Földünk különböző megtestesülései során. Lucifer, Ahrimán és az isteni-szellemi lények birodalma. Lucifer befolyása az emberre és befolyásának jóra alakulása Krisztus tette következtében.

VI. Előadás

Az atlantiszi orákulumok. Az Atlantisz utáni beavatóhelyek. A János-keresztelő.

VII. Előadás

A víz-keresztség és a tűzzel és szellemmel történő keresztelés. A Krisztus-impulzus megértése az emberiség fejlődésének különböző korszakaiban.

VIII. Előadás
A beavatások misztériumai. Krisztus feltámasztja Lázárt. Lázár-János. A damaszkuszi esemény.

IX. Előadás
A János-evangélium művészi kompozíciója. Krisztus egyre fokozódó ereje a jelek és csodák véghezvitele folyamán.

X. Előadás
Mi is történt a János-keresztelőnél? Krisztus ereje egészen a csontrendszerig hatol. Krisztus uralkodik a csontrendszer törvényein és legyőzi a halált.

XI. Előadás
A Krisztus-impulzus összhangot teremt az ember belső erői között. A misztériumok sajátosságának kapcsolata a kinyilatkoztatásokkal és az evangéliumokkal.

XII. Előadás
Elapadnak a bölcsesség ősrégi javai és megújulnak a Krisztus-impulzustól. A Golgotai Misztérium jelentősége a Földön az ember fejlődése számára.

XIII. Előadás
A Golgotai Misztérium kozmikus jelentősége. A halál legyőzetése a luciferi-ahrimáni befolyás elhárítása következtében. A halál mint ami életet ajándékoz. Az első indíték, hogy Földünkből Nap legyen és a Föld Nap-létének első csírája. Krisztus erejének kisugárzása az ember étertestébe. A krisztusi fény működése és tükröződése mint a Föld körül lévő szellemi szféra. A Szent Szellem.

XIV. Előadás
A Föld mint Krisztus teste és mint az új fény középpontja. Az Utolsó Vacsora mint a Krisztussal való misztikus egyesülés előfokozata. Pál mint a szellemileg élő Krisztus hirdetője. A keresztény beavatás hét fokozata. Újraszületés és karma. A halál mint az örök énség magva. A szellemi megismerés az élet tüze.

UTALÁSOK, JEGYZETEK
 A könyv besorolása: Antropozófia - Rudolf Steiner, Ezoterikus kereszténység és vallás