Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINKA bibliai teremtéstörténet titkai

Rudolf Steiner
Kiadó: Genius, 2003
Teljes ár: 1790 Ft      Engedményes ár: 1790 Ft
Mennyiség:  


Puha borító, ragasztott kötés, 148 oldal

Rudolf Steiner 1908-ban kezdte meg bibliai tárgyú előadássorozatát. Ezt a ciklust 1910 augusztusában tartotta. Hangsúlyozza, hogy ezeknek az ősi kútfőknek a közlései pontosan megegyeznek a modern szellemtudományos kutatás eredménye-ivel, és különösen ebben a ciklusban a legnagyobb elismerés hangján szól arról az ősi bölcsességről, amelynek alapján a Genezis íródott. Itt minden szó a helyén van, sem elvenni belőle, sem hozzátenni nem lehet - mondja, és ha jelenkori tudomány és teológia egyes helyekkel nem tud mit kezdeni, ez nem azért van, mert a szöveg homályos vagy netán pontatlan, hanem azért, mert ma már csak nagy nehézségek árán tudunk belehelyezkedni ab-ba a nyelvezetbe, amelyen ez a kútfő keletkezett.
A mai ember logikusan gondolkodik, és mindent ezen keresztül próbál megközelíteni. Ezt a képességünket Arisztotelész óta fokozatosan sajátítottuk el, és ma már el sem tudjuk képzelni, hogy koráb-ban ez másként is lehetett. Pedig az ókor embere még képtelen volt arra, hogy gondolatait úgy fűzze össze, ahogy ezt ma teszük, inkább ösztönösen, mintegy mitológikusan gondolkodott, képek hatot-tak rá, és ezek alapján alakult ki benne a megfelelő elképzelés az adott dologról.
A régi nyelvek is ehhez igazodtak. Minél régebbre megyünk vissza valamely nyelv vizsgálatánál, annál több nehézségbe ütközünk a megértést illetően, mert az ősi nyelvek szavaiban és kifejezéseiben még sokkal több volt a képszerű, szimbolikus elem. A mai nyelvek logikusak és tárgyszerűek, szemben a régiekkel, amelyek fogalmai sokkal kevésbé voltak egyértelműek és körülhatárolhatóak, inkább érzés- és kedélyvilágra hatottak. Így volt ez az óhéber nyelvvel is, amelyen az Ószövetséget írták. Ezért a bibliai szövegek logikával nehezen közelíthetők meg. Ma hajlamosak va-gyunk arra, hogy a Bibliában olyan események gyűjteményét lássuk, amelyek szóról-szóra úgy történtek meg, ahogy ott szerepelnek, s ha ezek mai gondolkodásunk számára képtelenségeknek tűnnek, primitív meséknek, fantáziálásnak tartjuk őket.
Hogy ez mennyire nem így van, sőt, hogy igen mély értelmű bölcsesség nyilatkozik meg ezekben a szövegekben, ezt próbálja meg megértetni velünk ez az előadássorozat. A vállalkozás nem könnyű, mert azt kell megkísérelnünk, hogy egy egészen másféle képi világba helyezkedjünk bele. De ha elfogulatlanul és megfelelő belső tisztelettel nézünk a Genezis írójára, ez segíteni fog bennünket abban, hogy közelebb kerüljünk ennek az ősi szövegnek a megértéséhez.
 A könyv besorolása: Antropozófia - Rudolf Steiner, Ezoterikus kereszténység és vallás