Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINK

Szerzők
A
B
D
E
F
G
H
K
L
M
N
P
R
S
T
Ú
V
W


A
Ugrás az oldal tetejére
Adams, George

(1894, Marijampolé, Osztrák-Magyar Monarchia – 1963, Birmingham, Anglia) brit matematikus, műfordító és antropozófus. A Cambridge-i egyetemen vegyészként végzett. Rudolf Steiner közeli tanítványa volt és számos előadását fordította angol nyelvre. Zsidó származása miatt Hitler hatalomra jutásakor megváltoztatta nevét Kaufmann-ról Adams-re (édesanyja neve), és Németországból Angliába költözött, ahol folytatta antropozófiai tevékenységét és tudományos kutatásait. Számos könyv, előadás és cikk fordítását, szerkesztését és kiadását végezte el.
Rudolf Steinerrel 1914-ben találkozott, és 1916-ban lett tagja az Emerson Csoportnak Londonban. Nagy érdeklődéssel fordult a társadalmi reformok (a hármas tagozódású szociális rend) ideáinak megvalósítási lehetőségei felé, ami miatt R.Steinerrel többször konzultált és amely ideák terjesztésében részt vett. Kiváló nyelvtudásával Rudolf Steinernek kb.110 előadását tolmácsolta angol nyelven verbálisan. Sokszor járt Dornachban. Ott volt az első Goetheanum leégésekor 1922/23 Szilveszterén és az 1923/24-es Karácsonyi Gyűlésen is. 1924-től a Rudolf Steiner által felhatalmazott Goetheanumi előadók egyike lett. Miközben 1925-től előadásokat tartott a Brit Antropozófiai Társaságban, ismét a természettudományok és a matematika felé fordult, különösen a projektív geometriára fókuszálva és együtt dolgozva Elisabeth Vreede-vel. Amikor Elisabeth Vreede-t, Ita Wegmant az Általános Antropozófiai Társaság Vezetőségéből elküldték, néhány német, holland és brit prominens személyiség is száműzésre került, beleértve George Adams-et. Ekkor szűnt meg együttműködése a Matematikai/Asztronómiai Szekcióval. 1935-ben, D.N.Dunlop halálakor átvette a Brit Antropozófiai Társaság vezetését, mint általános titkár (General Secretary).
Nagyra tartotta Valentin Tomberg antropozófiai tevékenységét is, akit személyesen ismert. Az Alapkő-meditációval kapcsolatos tanulmányok angol kiadásának első két részét szerkesztette és Előszóval látta el.
A háború után ösztöndíjat kapott a Brit Antropozófiai Társaságtól, hogy Olive Wicherrel együtt a növényvilágot megalapozó geometriai elveket kutassa. 1946-tól ismét felvette a kapcsolatot a Goetheanummal és számos konferencián vett részt.
Művei többek között: Christ in the Power of Memory and the Power of Love (1939), The Mysteries of the Rose-Cross (1955), Physical and Ethereal Spaces (1965), Universal Forces in Mechanics (1977), Grundfragen der Naturwissenschaft (1979), Lemniscatory Ruled Surface in Space and Counterspace (1979); Oliver Whicher-rel: The Living Plant and the Science of Physical and Ethereal Space (1949), The Plant between Sun and Earth (1952).

B
Ugrás az oldal tetejére

Bock, Emil

(Barmen, 1895 – Stuttgart, 1959) német antropozófus, szerző, teológus, és a Keresztény Közösség egyik alapítója. 1914-ben kezdett nyelveket tanulni a Bonni Egyetemen. Ugyanabban az évben azonban besorozták önkéntesként az első világháborúba, és a Flanders-i frontra küldték, ahol megsebesült. 1916-ban találkozott először a teológus Friedrich Rittelmeyerrel, és 1918-tól protestáns teológiát tanult Berlinben, majd 1921-ben végzett. Ugyanebben az évben egyike volt a Svájci Keresztény Közösség alapítóinak. Bock hamarosan a Keresztény Közösség szemináriumának vezetője, majd Friedrich Rittelmeyer halála után, a közösség vezetője lett 1938-ban. 1941-ben, a náci rezsim betiltotta a Keresztény Közösséget az állítólagos „zsidó” és „szabadkőműves” befolyások miatt, Bock-ot pedig koncentrációs táborba küldték Welzheimbe ugyanabban az évben. 1942-ben szabadult ki a táborból, azonban őrizet alatt állt a háború további része alatt. A háború után fontos szerepet játszott a közösség újraépítésében.


Bockemühl, Jochen

1928-ban született Drezdában. Zoológiát, botanikát, vegyészetet és geológiát tanult, és 1956 óta munkatárs a Goetheanum Kutatóintézetében. 1970-től 1996-ig volt vezetője a Természettudományos Szekciónak és 1980 óta vezet szemináriumokat tájkertészettel kapcsolatban Európában és máshol.


Megjelent művei: Életösszefüggések megismerése, átélése, alakítása

Bos, Lex Dr.

1925-ben született Jáva szigetén, majd Amsterdamban szociológiát tanult. 1954-ben a dr. Bernard Lievegeod által megalapított NPI - Niederlandische Pedagogische Institut für Organisationsentwicklung (Holland Pedagógiai Intézet a Szervezetek Fejlesztésért) munkatársa lett. Ez a Hollandiai Zeistben található Intézet vállalkozási tanácsadással és szervezetfejlesztéssel foglalkozott, és a Livegood által az emberi közösségekre kidolgozott fejlődési elmélet tette különösen ismertté. Lex Bos 13 éven át Livegood közeli munkatársaként dolgozott az NPI-ban és részt vett a fent említett fejlesztési projektben és tanácsadói munkában.  Bernard Livegood ugyan 1971-ben megvált az Intézettől, de iránymutatásai alapján munkatársai tovább folytatták a munkát. Lex Bos vállalkozási tanácsadóként és kutatóként dolgozott az NPI-ban egészen 1990-ig, amikor nyugdíjba ment és ettől az időponttól kezdődően a közösségek működésével kapcsolatos könyveket ír és előadásokat tartott a világ minden pontján. Aktívan dolgozott egészen 2005-ben bekövetkezett haláláig.


Megjelent művei: Templomos lovagok régen és ma

Bös, Melanie

1979-ben született Németországban. Iskolái befejezése után gyógypedagógiai tanulmányokat kezdett. Autisztikus és halmozottan fogyatékos gyerekeket gondoz különböző gyógypedagógiai iskolákban és a Családszolgálat keretein belül.


Megjelent művei: Gyereklélek

Brakel, Johannes F.

biológia-, kémia- és földrajztanár a Hamburg-Wandsbeki Rudolf Steiner Iskolában. Számos kirándulást tett Afrikába és Ázsiába, és részletesen foglalkozott a helyi növényekkel és állatokkal, a különböző régiók földrajzi és kulturális jellemzőivel.


Megjelent művei: Pézsmatulok, fakopáncs és delfinek

Brüll, Dieter

(1922–1996) német társadalomtudós és antropozófus. 1934-ben „félzsidó” származása miatt – apja zsidó volt – kicsapták az iskolából. Ezután Waldorf-iskolába járt Stuttgartban, 1936-tól Hollandiában, ahová a család emigrált. 1944-ben többhetes fogvatartás után koncentrációs táborba akarták vinni, amitől csak a szövetségesek inváziója mentette meg.
Brüll az amsterdami egyetemen társadalomtudományt hallgatott. 1951-től 1953-ig az ottani Amerika-Intézetben dolgozott, 1953-tól az adójog docenseként. 1956-ban találkozott Karl Königgel, az antropozófus orvossal. 1964-ben habilitációjánál megkapta az (első) „Kluwer-díjat”. 1967-től 1974-ig az adójog rendkívüli professzora volt a tilburgi katolikus főiskolán. 1974-ben rendes egyetemi tanár lett Amsterdamban.
1976-ban fiával, Ramonnal megalapította Amsterdamban az info3 antropozófiai folyóiratot. Nyugdíjazása után 1983-ban mint docens, szerkesztő és könyvszerző síkraszállt a társadalmi hármas tagozódás ügyéért. 1968-ban társalapítója volt a Triodos Banknak, amely nyereségét csakis szociális vagy kulturális területen helyezte el.


Megjelent művei: Waldorf Iskola és hármas tagozódás

Budd, Christopher Houghton Ph.D.

1948-ban született Angliában. Gazdaságtörténész, bank és pénzügy területen szerzett doktorátussal (John Cass Business School, London). Független tanácsadó számos kontextusban a "főáramútól" az "alternatívig," a központi banki tevékenységtől az organikus gazdálkodásig. Rendszeresn ír gazdasági témákban, és számos könyvet jelentetett már meg, többek között: Prelude in Economics (1979), Of Wheat and Gold (1988), The Metamorphosis of Capitalism (2003), Rare Albion – a Monetary Allegory (2005) és Finance at the Threshold (2011).
Már 20 éves kora előtt találkozott Rudolf Steiner életművével, akinek a szociológia és a közgazdaságtan megértéséhez és fejlesztéséhez tett hozzájárulása azóta is kiemelkedő jelentőséggel bír számára.
Számos, különböző, kisebb, főként „zöld” vállalkozás elindításában vett részt, a tanyasi gazdálkodás, az élelmiszerelosztás, kereskedelem és befektetés területén. Hét évig volt helyi tanácsadó, általában elnöki tisztségben, és négyszer mint állami iskola igazgató. Írói, kiadói és konzulensi munkája mellett világszerte workshopokat tart.
Fő érdeklődési területe az asszociatív közgazdaságtan fejlesztése, ami a közgazdaságtan egy olyan megközelítése, ami egyesíti a pénzügyi fegyelmet az ember oldaláról megnyilvánuló aktív társadalmi felelősséggel.
Az utóbbi években szakmai fókusza a modern pénzügyi rendszer lett – nemcsak történelme és működése, hanem a jövője is. Nagy figyelmet szentel a fiatalok pénzügyi műveltségének gyarapítására, hogy céljaikhoz és kezdeményezéseikhez alapot nyújtson.


Megjelent művei: A kapitalizmus metamorfózisa
D
Ugrás az oldal tetejére
Dann, Kevin

Ph.D., történelmet tanított a (SUNY) State University of New York egyetemen, Plattsburgh-ben, a Vermont University és a Rutgers University egyetemeken. Könyveinek sorába tartoznak például a Lewis Creek Lost and Found (2001); Across the Great Border Fault: The Naturalist Myth in America (2000); és a Bright Colors Falsely Seen: Synaesthesia and the Search for Transcendental Knowledge (1998).


Megjelent művei: Az asztrológiai forradalom, Krisztus és a maja naptár

Douch, Geoffrey Dr.

antropozófus orvoslásra szakosodott általános orvos. Az antropozófus gyógyítást alkalmazó Raphael Klinikán dolgozott, és saját praxisa van Sussex-ben, Angliában. Szakterületei: a rák gyógyítása és a gyermekgyógyászat.


Megjelent művei: A teljes ember gyógyítása

Drahos Sándor

1935-ben született Budapesten. A piaristáknál érettségizett, majd a Magyar Postánál helyezkedett el, ahol nemzetközi kártéritési csoportvezetőként dolgozott nyudíjazásáig. A Magyar Antropozófiai Társaság megalakulása után 20 évig volt a Társaság vezetőségi tagja és az Új Impulzus címen megjelenő lapjának szerkesztője. Rudolf Steiner számos könyvét fordította és lektorálta.


Megjelent művei: Nagy kérdéseink az antropozófia megvilágításában

Drescher, Daniela

1966-ban született Münchenben. Kora gyermekkorától kezdve szeretett rajzolni és festeni, képeinek témáját a külvárosi házuk kertjében töltött hosszú délutánok élményei adták. Művészeti terápiát tanult mielőtt rövid ideig Amerikában és Svájcban élt. Festésterápia segítségével foglalkozott gyermekekkel tíz éven keresztül. Számos gyermekkönyvet írt és illusztrált. Első képeskönyvét 2004-ben adták ki. Könyveit a természet inspirálja és képein virágok, fák, gyümölcsök, bogyók és állatok jelennek meg. Daniela bevezeti a gyermekeket a sokféle populációt, madarak, állatok és növények sokaságát rejtő természet világába.
Művei a teljesség igénye nélkül:
Komm mit ins Elfenland
(2004); Komm mit ins Reich der Zwerge (2005); Komm mit ins Reich der Wassernixen (2006); Zwergenabenteuer (2006); Die kleine Elfe kann nicht schalfen (2007); Pia, die kleine Prinzessin (2008); Merlina, die kleine Zauberin (2009); Die kleine Elfe feiert Weihnachten (2010); Küchenzauber mit Merlina und Igor, (2011); Die 100 schönsten Märchen der Brüder Grimm (2012); Ein Sommernachtstraum (2013); Pippa und Pelle (2015); Pippa und Pelle im Winter (2015); Die kleine Elfe wünscht sich was (2016).


Megjelent művei: Gyere velem a törpék birodalmába!, Gyere velem a tündérek országába!
E
Ugrás az oldal tetejére
Edmunds, L. Francis

Tanulmányait orvostanhallgatóként kezdte, de életének mozgatóereje az emberi lény természetének lényegi megismerése volt. Ez az utazás vezette el őt az antropozófiához és tanári hivatásához. 1962-ben megalapította az Emerson College-t, egy felnőttek képzését támogató intézményt, mely Rudolf Steiner életművére épült. Sokat utazott és előadásokat tartott világszerte, és megírta az örökké népszerű Introduction to Steiner Education című művét. Francis Edmunds 1989-ben halt meg.


Megjelent művei: A Waldorf-pedagógia

F
Ugrás az oldal tetejére
Fenner, Pamela Johnson

Főiskolai biológia tanár végzettséggel általános iskolai tanárként kezdte pályáját. Miközben három lányát nevelte, csak részmunkaidőben dolgozott. Folyamatosan figyelemmel követte az állami oktatási rendszer történéseit, és hamarosan észrevette, hogy milyen nyomás nehezedik a tanítókra, hogy a gyermekeket a tárgyak megtanulására olyan gyorsan és korán kényszerítsék, ami fejlődésüknek sokszor nem felel meg. Férjével együtt alternatív oktatási lehetőségeket kerestek. Miután felfedezték a Waldorf-pedagógiát, legkisebb lányukat a Marin Waldorf Iskolába íratták 1986-ban.
Lánya iskolájában a szülői egyesület elnöke lett, és aktívan vett részt a Nyílt Napok és az oktatási események során a kérdések megválaszolásában. Megszerkesztette a The Parent Handbook-ot (Szülői kézikönyvet), majd a könyv sikeres fogadtatása után megalapította a Michaelmas Press kiadót. Első kiadványa a Karen Rivers-szel közösen írt Waldorf Student Reading List volt. Miután elvégezte a Rudolf Steiner Főiskolát és a Princeton Waldorf Iskola Közösségfejlesztési osztályán dolgozott, más iskolák is megkeresték a The Parent Handbook terjesztése végett. Ekkor jött el az idő, hogy átdolgozzák azt a Waldorf Education: A Family Guide (Waldorf-pedagógia: Ismertető családoknak) című műbe.
További művei: Beyond the Rainbow Bridge: Nurturing our children from birth to seven; Books for the Journey: A Guide to the World of Reading.
Alapítója és elnöke volt az Independent Publishers of New England-nek, és az Independent Book Publishers Association partnere. Könyvkiadói, könyvkereskedelmi és Waldorf-pedagógiával kapcsolatos konferenciákon előadói tevékenységet végez.


Megjelent művei: Waldorf-pedagógia (Ismertető családoknak)

Finser, Torin M. Ph.D.

Az Antioch University New England Oktatási Osztályának vezetője és a Center for Anthroposophy in Wilton (Wiltoni Antropozófiai Központ) alapító tagja. Három évtizeden át volt pedagógus, és számos konferencián volt meghívott előadó Kínában, Koreában, Nepálban, Dél-Afrikában, Norvégiában, Angliában, Svájcban, Kanadában és az USA-ban. Számos iskola számára nyújtott szervezési-vezetési tanácsadást. A vezetésfejlesztés és támogatás témája legtöbb könyvének fő motívuma.
Művei többek között: Silence Is Complicity: A Call to Let Teachers Improve Our Schools through Action Research—Not NCLB (2007); Organizational Integrity: How to Apply the Wisdom of the Body to Develop Healthy Organizations (2007); In Search of Ethical Leadership: If Not Now, When? (2003); School Renewal: A Spiritual Journey for Change (2001); School as a Journey: The Eight-Year Odyssey of a Waldorf Teacher and His Class ("Vándorúton - Iskolában")(1994).


Megjelent művei: Vándorúton - Iskolában

Floride, Athys

1920-ban született Francia Guyanában. Miután vadászrepülőgép-pilótaként szolgált a II.világháború alatt Észak-Afrikában, filozófiát tanult és oktatott francia iskolákban és kollégiumokban. Sok éven át volt antropozófus, és segítette Franciaországban a Waldorf-mozgalom kialakulását. Egy gyógyító és speciális képzést nyújtó központot is alapított.
Művei: A találkozás mint szellemi felébredési élmény (Feltámadási erők az emberi találkozásokban), amely megtekinthető és megvásárolható a Regulus Art Kft. székhelyén (800Ft).

G
Ugrás az oldal tetejére
Gellért Ferenc

1969-ben született Móron. Földmérő mérnök. Antropozófus író és költő. Kisebb publikációi az élet legkülönfélébb területét érintik.

Weboldala: www.megismeres.hu


Megjelent művei: Szellemi útmutatások a 21. századra, Önmagunk lelki megerősítése a hat mellékgyakorlattal, Táplálkozás és tudatfejlődés, Indul a vándor, Lüktetek

Glöckler, Michaela Dr.

1988 óta a Goetheanum, a Szellemtudomány Iskolája Orvosi Szekciójának vezetője Svájban, Dornachban. Waldorf iskolába járt Stuttgartban, azután német nyelvet, irodalmat és történelmet tanult Freiburgban és Heidelbergben. Orvostudományt tanult Tübingenben és Marburgban és gyermekorvos képzésre járt a közösségi kórházba Herdecké-be és a Bochum Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikájára. 1988-ig a gyermek járóbeteg osztályon dolgozott a Herdecke-i Közösségi Kórházban és iskolaorvosként szolgálta a Witteni Rudolf Steiner Iskolát, Németországban. Michaela számos kiadvány szerzője.


Megjelent művei: A nagy gyermekkalauz

Goebel, Wolfgang Dr.

gyermekgyógyászatot tanult az egyetemen Tübingenben és másfél évig az Ita Wegman Klinikán Svájcban, Arlesheimban. Társalapítója a Herdecke-i Közösségi Kórház gyermekgyógyászati osztályának, és vezető orvosa volt 1995-ig. Emellett konferenciákat szervez immunizációval és azzal összefüggő témákkal kapcsolatban.


Megjelent művei: A nagy gyermekkalauz

Gray, Brian

Brian Gray 1981 óta tanít és tart előadásokat antropozófiai témákban a Rudolf Steiner College-ban, Kaliforniában. Számos utazást vezetett Európában és Egyiptomban a szent építészet felfedezésének jegyében. Kutatásokat végez a csillagbölcsesség, szent építészet és ezoterikus kereszténység területeken.
Brian B.A. végzettséget szerzett építészetből a Georgiai Műszaki Tudományok Intézetében, 1967-ben; M.L.Arch. végzettséget (tájépítészet) a Pennsylvaniai Egyetemen, 1972-ben; és Waldorf tanári végzettséget a Rudolf Steiner College-ban, 1981-ben.
Brian 1979-ben, a Rudolf Steiner College alapozó évfolyamába (Foundation program) lépett be, amit René Querido tanított. 1991-1998 között és 2006-tól napjainkig Brian a Foundation Program igazgatója.


Megjelent művei: Madonna

Grimm, Jacob és Wilhelm

Jacob Grimm (1785-1863) és Wilhelm Grimm (1786-1859) német mesegyűjtők és nyelvtudósok. 1806-ban kezdték gyűjteni a népmeséket, régi dalokat és szólásmondásokat. Évek hosszú kutatómunkájával, sok könyv és könyvtár tanulmányozása után 1812-ben adták ki első, Gyerek- és házimesék című gyűjteményes kötetüket. Sajátos stílusuk, mely ebben a kötetben mutatkozott meg először, azóta a jellegzetes német elbeszélő móddá vált.
A német nyelvtanról írt könyvüket 1815-ben adták ki. 1820-ban Jacob Grimm a történeti hangfejlődés törvényszerűségeinek leírásával az első német tudományos nyelvtan megalkotója lett. A grimmi hangtörvények képezik az alapját a nyelvcsaládelméletnek. 1822-ben Jacob Grimm megalkotta elméletét az első germán hangeltolódásról, amellyel a germán nyelvek eredetét magyarázta. 1837-ig két további nyelvtankönyvet, majd további mesekönyveket adtak ki. 1838-tól a német nyelv nagyszótárának megalkotásával foglalkoztak, amely tevékenység halálukig eltartott. A szótár és a testvérek történetét örökíti meg Günter Grass a 2010-ben megjelent Grimms Wörter című regényében.
Idézetek Rudolf Steinertől:
„A Grimm testvérek, és a hozzájuk hasonló gyűjtők, sok évet szenteltek arra, hogy beárasszák a világba a valamelyest civilizált meséket, amelyeket a népi hagyományból kigyűjtöttek. Noha nem volt segítségükre a szellemtudomány, teljes szívvel éltek ezekkel a mesékkel, azzal a meggyőződéssel, hogy azt adják az embereknek, ami magához az emberi természethez lényegileg hozzátartozik. Ha tudják ezt, meg fogják érteni, hogy noha az értelem (intellektus) kora mindent megtett (hozzávetőleg) száz éven keresztül, hogy elidegenítsen mindenkit, még a gyerekeket is a meséktől, most a dolgok változnak. A Grimmékhez hasonló mesegyűjtemények minden emberhez utat találnak, akik éberek az ilyen dolgokra; minden gyermek szívének, igen, mindannyiunk szívének kincsestárává válnak. Ez még inkább így lesz, ha a szellemtudományt nem csak elméletnek tartják majd, hanem az a lélek létformájává válik, amikor a szellemtudomány elvezeti a lelket pontosan annak szellemi gyökereihez. Akkor a szellemtudomány, külsőleg is szétterjedve, képes lesz mindent megerősíteni, amit a szellemes (eredeti) mesegyűjtők, meseszeretők, mesemondók tenni szerettek volna." (Berlin, 1913.02.06., GA 62, A mesék irodalma)
"A lelkek leginkább akkor vannak jól előkészülve a materializmusra, ha félig alvó állapotban vannak a külső életre, ha - hogy úgy mondjam - még gyermeki lelkek. Az ember nem veszi észre, hogy valaki be tud vinni a lelkekbe olyan ideákat, amelyek felkészítik a lelkeket, hogy a materialista nézetet magától értetődőnek fogadják el. Ahrimán ezt hajtotta végre, mikor engedett egy nagyon hatékony szellemet megszületni, aki beleültette a materializmusra való hajlamot a gyermeki lelkekbe, a brit emberek által észrevétlenül, anélkül, hogy az emberek tudatában lettek volna ennek. Ez a Robinson Crusoe kivételesen találékony szerzője. Ha valaki elülteti a Robinson Crusoe ideáit a gyermeki lelkekbe, azok hajlandóságot szereznek a materializmusra. A könyvben még a vallás is létrejön önszántából, ahogy a káposzták is megnőnek. Sehol sem tükröződik bármi, aminek a szellemi világból kellene beáradnia. Nézzék csak, hogy a Robinson hogy bejárta a világot. Volt egy időszak az irodalmi fejlődésben Közép-Európában, amikor a Robinson utánzatai számos nyelven megjelentek. Az ember meg sem tudja számolni, hány fordításban jelent meg a mű. Olyan mély ez ott belül. De a Közép-Európai kultúrának ismét meg kell mutatnia az utat a spiritualitás felé. És valójában egy magasabb vezetés inspirálta a Grimm fivéreket, hogy meséket gyűjtsenek. Ha ezeket a meséket adjuk gyermekeinknek az ahrimáni Robinson helyett, akkor a spiritualitás felé való hajlandóságukat növeljük." (Prága, 1915.05.15., GA 159, Tudatalatti erők)


Megjelent művei: Mária gyermeke

Grohmann, Gerbert

(1897-1957) Szászországban született. Gyermekkorát vidéken töltötte, miközben az iskola kezelhetetlenné és közönyössé tette őt. Ezt a közönyt ellensúlyozta az állatok és a növények állandó megfigyelésével. Ez a hatalmas intenzitású fiatalkori, belső élmény alakult át hosszas és kreatív kutatási tevékenységének forrásává.
Diákéveinek egy részét Tübingben töltötte, ahol az antropozófia ifjúsági mozgalmának résztvevőivel találkozott. 1924-ben a csoport részéről felvetődött a Waldorf Szeminárium ötlete, ahol Grohmann elvállalta a természettudományi tantárgyak oktatását. 1929-ben megjelent az első könyve Stuttgartban: „A növény.” A felnőtt olvasóin kívül Grohmann figyelembe vette a gyerekeket is, kiadva a „Kicsi növénykert gyerekeknek” című könyvét. Különlegesen érdekesek a megjegyzései azokról a beszámolókról, amelyeket Rudolf Steiner készített az állat- és növénytan oktatásáról. Grohmann kibővítette azokat a saját tapasztalataival. Műveit alapos kutatásai jellemzik és könnyen érthetőek azáltal, hogy átadják a növényvilág goethei megközelítését és megengedik az olvasónak a növény szellemi lényegének megérzését.
1937-ben átköltözött Stuttgartba és a Weledának lett tudományos munkatársa. Gisbert Husemannel és Friedrich Kippel együtt megalapította a természettudományok éves antropozófiai kongresszusát. Továbbra is nagyon aktív volt és kötődött a mezőgazdasági biodinamika munkájához 1953-ig, amikor is nyugdíjba vonult egészségügyi okok miatt. 1957. július 23-án Stuttgartban halt meg.


Megjelent művei: Pézsmatulok, fakopáncs és delfinek, Állattan és növénytan Rudolf Steiner pedagógiájában

Grosse, Rudolf

(1905, Langenfeld kastély, Hegau - 1994, Dornach). Az első világháború során elvesztette apját és nagyon nehéz anyagi körülmények között élt. Rudolf Steinert 1921-ben hallotta először egy zürichi előadáson. 17 évesen beiratkozott a stuttgarti Waldorf Iskolába. Nemsokára Emil Molt fogadta magához, akinek házában sokszor találkozott Rudolf és Marie Steinerrel. Rudolf Steiner biztatására elhatározta, hogy Waldorf tanár lesz. 1926-tól a bázeli Rudolf Steiner Iskolában tanított, 1927-ben megnősült. Házába sok fejlődési zavarban szenvedő gyermeket befogadott és teljesen a Waldorf-pedagógiának szentelte életét. 1956-ban az Általános Antropozófiai Társaság vezetőségébe került, és az ifjúság szellemi törekvése szekcióját vezette. 1966-ban a Társaság elnöke lett. Sokat fáradozott azon, hogy az 1935-ös események következményeit megpróbálja tisztázni, a feleket kibékíteni, vagy legalábbis közelebb hozni egymáshoz. Jó kapcsolatot tartott fenn Ita Wegmannal is. 1984-ben lemondott a Társaság elnökségéről, 1988-ban pedig végleg visszavonult az aktív vezetőségi munkától.


Megjelent művei: A Karácsonyi Ülés - Egy új korszak kezdete
H
Ugrás az oldal tetejére
Harwood, Alfred Cecil

(1898-1975) a Highgate iskolában tanult Oxfordban és élethossziglani barátja volt Owen Barfield és C.S. Lewis íróknak (később Lewis szerzői tulajdonjogának egyik letéteményese lett). A sussex-i Michael Hall Waldorf Iskola tanára és tanári kollégiumának elnöke volt sok éven keresztül. Évtizedekig elnöke az Antropozófiai Társaságnak Nagy-Britanniában. Leginkább pedagógiai írásai és előadásai tették ismertté Angliában, az USA-ban, Kanadában és Dél-Afrikában. Jelentős hatást tett az antropozófiáról és a Waldorf-oktatásról kialakult nyilvános képre Angliában és az angol nyelvű világban. Ő írta a The Recovery of Man in Childhood és a The Way of a Child című könyveket.


Megjelent művei: Shakespeare próféta lelke

Hauschka, Rudolf Dr.

vegyész, aki Dr.Rudolf Steinertől 1923-ban azt kérdezte, „Mi az élet?”, melyre Steiner válasza az volt: „Tanulmányozd a ritmusokat, a ritmusok támogatják az életet!” Hamarosan azután, hogy megkapta ezt a választ, Hauschkát felkérte Dr. Ita Wegman, hogy kutassa és tanulmányozza a ritmusokat a természetben az ő intézményében Arlesheimban, Svájcban. Sok kísérlet, és a növényvilágban végbemenő folyamatok új értelmezése után, létrehozott egy növényi kivonatot ritmizált rózsavízből, melyet tartósan lehetett tartani több mint harminc évre. Ma a WALA, az antropozófiai gyógyszerek és bőrápolási termékek gyártója a Hauschka-felfedezésekre alapozza tevékenységét.


Megjelent művei: Szubsztanciatan, Táplálkozástan, A táplálkozásról

Hegedűs Miklós

(1949) festőművész, művésztanár. Végzettsége szerint villamos üzemmérnök, dolgozott programozóként, tudományos munkatársként a SZÁMALK-nál. 1985-től szabadúszó képzőművész, 1990-től a Waldorf felnőttképzés tanára, 1991-től a Magyar Antropozófiai Társaság tagja.


Megjelent művei: Az ember útja a művészet tükrében

Heidt, Wilfried

Német társadalomkutató és antropozófus. Életútját meghatározta a „harmadik út” keresése, a társadalmi élet újjáalakításának szándéka Rudolf Steiner társadalmi hármas tagozódásának eszméje alapján. A 68-as mozgalmak után részt vett Németország politikai fejlődésében, kapcsolatban állt az ún. Prágai Tavasszal. Közreműködött a nyugatnémet párt, a Zöldek megalapításában. A „háromfokozatú népi törvényhozás” (közvetlen demokrácia) eszméjét sürgette tartományi szinten, majd a teljes Európai Unióban. Működése hatással volt a német politikára, társadalmi vitái visszhangra találtak az Ált. Antropozófiai Társaságban is.
Művei: Emberkép és harmadik út (A fennálló viszonyok alternatívája), amely megtekinthető és megvásárolható a Regulus Art Kft. székhelyén (800Ft).


Heyer, Karl

(1888 – 1964) Németországban, Freiburgban született író, antropozófus. Ősi hugenotta családból származik. 1907-től 1910-ig Genfben jogot és történelmet tanult. 1911 januárjában hallgatta először Rudolf Steiner előadását. 1920-ban Heyer is aktívan részt vett Steiner német néphez intézett felhívásában, és a szociális hármas tagozódás terjesztője volt. 1945-ban írta egyik legnagyobb hatású könyvét a nemzetiszocializmus okkult hátteréről, elsőként ebben a témában. Másik ismert könyve Kaspar Hauser rejtélyes életéről szól.
Művei: Életemről, amely megtekinthető és megvásárolható a Regulus Art Kft. székhelyén (800Ft).


Megjelent művei: A középkor, Atlantisztól Rómáig, A nemzetszocializmus lénye és szándéka, és a német nép sorsa, KASPAR HAUSER és Közép-Európa sorsa a XIX. században

Holtzapfel, Walter Dr.

(1912-1994), Kielben, Németországban született, és 1931-ben Freiburgba költözött orvostudományt hallgatni. Tizenkilenc évesen, mikor turistaként Dornachban járt, Ita Wegmannal találkozott, és elkezdett megismerkedni az antropozófiailag átdolgozott/kibővített orvostudománnyal egy fiatal orvosokból álló tanulócsoportban. Életének további részét az antropozófus orvoslás gyakorlásának és oktatásának szentelte. Ötven éves korában az Antropozófiai Társaság Orvosi Szekciójának vezetője lett, amely pozíciót 1977-ig töltötte be. Dr. Holtzapfel számos könyv szerzője volt, beleértve a Gyermekbetegségek és Az emberi szervek című könyveket.


Megjelent művei: Gyermekbetegségek
K
Ugrás az oldal tetejére
Karlén, Barbro

1954-ben született Svédországban. Első könyve, melyet tizenkét éves korában adtak ki, a legnépszerűbb verseskönyv volt Svédországban, ami ott valaha megjelent. A következő 5 évben prózai műveinek és verseinek további 9 kötete jelent meg. Lovasrendőrként dolgozott 18 évig, és díjlovaglást tanult és versenyzett több mint 30 éven át. Lovat tart Angliában, Surrey-ben, és rendszeresen látogat edzéseket és versenyeket.


Megjelent művei: Farkasordítás

Kirchner-Bockholt, Margarete Dr.

orvosként és euritmistaként dolgozott. Együtt dolgozott Rudolf Steinerrel, aki megkérte őt a gyógyeuritmia kifejlesztésére és gyógyeuritmisták képzésére. 1973-ban halt meg.


Megjelent művei: Rudolf Steiner feladata az emberiségért és Ita Wegman

Klett, Manfred

1933-ban született. Mezőgazdasági tanulmányait Hohenheimben végezte, majd a darmstadti biodinamikus kutatóintézetben a trágyázás élelmiszerminőségre gyakorolt hatását kutatta. 1968-tól a németországi Frankfurt közelében fekvő Dottenfelderhofban bérelt földet további négy családdal, és létrehozták az első mezőgazdasági közösséget.
1974-ben a dottenfelderhofi mezőgazdasági iskola társ-alapítója. 1980-ban a dottenfelderhofi mezőgazdasági közösség kísérletet tett arra, hogy megnyissa a gazdaságot szellemileg, jogilag és gazdaságilag a szociális környezet felé. Közel 20 éven át folyt a gazdálkodás és sok fiatal tanult itt. Klett 1987-től 2001-ig vezette a Goetheanum Mezőgazdasági alosztályát.
Több könyve is megjelent: Principles of Biodynamic Spray and Compost Preparations; Wird der Mensch, was er ißt?; Die boden- und gesteinsbürtige Stofffracht von Oberflächengewässern. Társszerzőként: Zur Frage der Düngung im biologisch-dynamischen Landbau. Elemente zum Verständnis des Schafgarbenpräparates; Ökologie.
Magyar fordításban csak néhány cikk, előadás jelent meg a szerzőtől. Az 1986-ban Tomorrow’s Agriculture címmel tartott 3 előadásából az Olvasmányok (Mezőgazdaság, élelmezés) között olvashatja el A mezőgazdaság történetét.


Klocek, Dennis

egy "reneszánsz ember" - művész, tudós, tanár, kutató, kertész és alkimista. Miután 1975-ben a Temple Egyetem Tyler Művészeti Iskolájában végzett a Goethe színelméletével foglalkozó diplomamunkájával, hét évig egy főiskolán tanított. 1982-ben a Rudolf Steiner munkája iránt érzett szeretete elvitte őt a Rudolf Steiner College-ba, Sacramentoba, Kaliforniába, ahol a "Goethe-tanulmányok" program vezetője lett 1992 óta. Dennis sokféle területen végez kutatásokat, tanít és ír, az időjárás, a kertészet, a színterápia, a meditáció, az embriológia, az emberi szervezet és az érzékszervi átváltozás területeire vonatkozóan. A Bio-Dynamic Book of Moons, Weather and Cosmology, Drawing from the Book of Nature, és a Seeking Spirit Vision című könyvek szerzője. Dennis egy website-ot is üzemeltet: "ez egy egyedülálló website, ami egy olyan éghajlati technikán alapszik, ami átteszi a National Weather Service napi időjárási adatait egy geometriai rendszerbe, ami egy huszonnégy éves kutatómunka eredménye”:  www.docweather.com


Megjelent művei: Rajzolás a természet könyvéből

Klockenbring, Gérard

(1921-2004) Elzászban született. Protestáns hittudományt tanult és ifjúkorában protestáns lelkészként tevékenykedett. 1948 óta a Keresztény Közösség papja volt Strasbourgban és Párizsban, 2004-ben bekövetkezett haláláig. Több éven keresztül társigazgatója volt a Keresztény Közösség Főiskolai Szemináriumának Stuttgartban Friedrich Benesch-sel, Hans Werner Schröderrel és Michael Debus-szal együtt. Az egyik alapítója volt a Keresztény Közösségnek Franciaországban.
A Szentírás és az episztemológia mélységének ismerete nyomán nem hideg és száraz tudóssá vált, hanem éppen ellenkezőleg, minden tanításában szívélyes lelkesedés érződik, hallgatóiban egyszerre ébresztette fel a szív és az elme (értelem) hangját. Sokat utazott Spanyolországba, ahol több előadás-sorozatot tartott és a Keresztény Közösség életében aktívan részt vett. Spanyolországban nagy szeretetének, szerénységének és szóbeli közlései mélységének köszönetével emlékeznek rá. Szülőföldjén, Colmarhoz közel halt meg.
Művei: Szent Márton (Tours püspöke), amely megtekinthető és megvásárolható a Regulus Art Kft. székhelyén (800Ft).


Koconda, Angela

Euritmista és festő. Svájcban nőtt fel. A Bázeli Rudolf Steiner Iskolába járt és a dornachi Goetheanumban vett részt az euritmia képzésben, ahol az oktatásban jelenleg is tevékeny szerepet vállal. Fiatal korától kezdve nagy vonzalmat érzett a színek és a formák világa felé. Tizenkét évesen festette első képét.


Megjelent művei: Virágról virágra, csillagtól csillagig

König, Karl

(1902-1966) jól ismert orvos, szerző és előadó volt. Munkáját az Embriológiai Intézetben kezdte a Bécsi Egyetemen. 1939-ben elindította a Camphill Mozgalmat Skóciában. Rudolf Steiner fejlesztési elképzeléseire alapozottan a gyermekek számára kialakított speciális iskolák és a speciális szükségletekkel rendelkező felnőttek számára létrehozott falvak mára egész Nagy-Britanniában, Európában, Észak- és Dél-Amerikában és Dél-Afrikában elterjedtek. Karl König számos könyv szerzője volt.


Megjelent művei: Emberlélek, Az első 3 gyermekév

Kovacs, Karl (Charles)

( Bécs, 1907 - Edinburgh, 2001) Waldorf-pedagógus, író, antropozófus. A gyermek Karl gyorsan megtanult angolul olvasni. A rajzolás és a festészet nagyon érdekelte, maga is gyakorolta. Később Friedrich Thetter professzortól tanult, aki antropozófus volt, így Goethe és Rudolf Steiner filozófiájába is beavatta. A fiatal Karl tagja lett az Osztrák Antropozófiai Társaságnak. 1925-ben, iskolái végeztével egy könyvesboltban dolgozott. Később, kamatoztatván képességeit, dzsessz-zongoristaként is elhelyezkedett. Az Anschluss után, 1938-ban fivérével elhagyta Ausztriát. Kenyába ment, ahol egy farmon dolgozott, de festői tevékenységét sem hagyta abba. Nairobiban antropozófiai csoportot alapított. Felvette az angol állampolgárságot, és csatlakozott a British Army egyiptomi kötelékéhez. Szabadulása után, Kairóban az ősi egyiptomi kultúrát tanulmányozta. 1948-ban, meghívásra Nagy-Britanniában telepedett le. Ott ismerkedett meg későbbi feleségével, Dorával. 1950 újévkor Charles már Londonban, a Rudolf Steiner House-ban tartott nagy sikerű előadást The Problem of Evil címen. Csoportot vezetett, előadásokat tartott, Steiner műveit fordította angolra. 1957 elején Edinburghba költöztek, ahol Charles a Rudolf Steiner School-ban kezdett tanítani. 1976-ban vonult nyugalomba.


Krüger, Manfred

Művei: A meditáció (A megismerés művészete), amely megtekinthető és megvásárolható a Regulus Art Kft. székhelyén (800Ft).


Kühlewind, Georg (Székely György)

(1924-2006) magyar filozófus, író, előadó és meditáció tanító, aki Rudolf Steiner szellemtudományának talaján alkotott. Félretéve korai zenei és pszichológiai érdeklődését, sikeres pályát futott be vegyészként. Közben folyamatosan mélyítette szellemi gyakorlatát és éleslátását. Termékeny szerző, de sok időt töltött utazással is a világban, előadásokat tartott és workshopokat, szemináriumokat vezetett a meditáció, episztemológia, gyermekfejlesztés, antropozófia, pszichológia és ezoterikus kereszténység területén. Számos könyv szerzője volt. 2006. január 15-én halt meg 83 éves korában.


Megjelent művei: A normálistól az egészségesig, Tudatszintek, A szelíd akarat, Csillaggyerekek, Figyelem és odaadás, A hetedik nap vége, Karácsony, A Szó világossága, A Logosz felismerése, A világ Logosz-struktúrája, A Logosz szolgái - Az ember mint szó és beszéd
L
Ugrás az oldal tetejére
Lievegoed, Bernard

(1905 - 1992) híres holland orvos, pszichiáter és oktató volt. Ő alapította az NPI-t (Netherlands Pedagogical Institute), ami új megközelítést hozott a vállalati menedzsment területére. Ez az intézmény szervezetekkel és egyénekkel foglalkozik, segítve gazdasági, társadalmi és kulturális céljaik megvalósítását Lievegoed szervezetfejlesztési elméletének megfelelően. Ő alapította a Vrije Hogeschool-t is Driebergenben. A Man on the Threshold című munkájáért Lievegoed professzornak odaítélték a Netherlands Publishers' Association Golden Quill („Arany toll”) irodalmi díját.


Megjelent művei: A lélek megmentéséről, Eszmélés az alapkőre

Lindenau, Christof

1928-ban született, a németországi antropozófiai társaság főfoglalkozású szakmai munkatársa a társaság Észak-Rajna-Vesztfália-i munkaközpontjában. A lelkiismerete a neveltetése idején a szociális kérdések felé fordította, ami oda vezette el őt, hogy kétkezi szakmát is szerezzen az egyetemi tanulmányai során (Friburgi Egyetem, Németország). A szociális kérdés további aspektusairól szerez döntő benyomásokat finnországi évei alatt, valamint  adminisztratív tanácsadóként antropozófiailag orientált bankok mellett (Bochum, Vesztfália, Németország). A szellemtudományi főiskola társadalomtudományi szekciójának munkatársa az 1970-es évek kezdetétől, a szekció újraalapításától fogva.


Megjelent művei: A gyakorló ember

Lowndes, Florin

1938-ban született Romániában és a Bukaresti Képzőművészeti Főiskolán végzett. Miután elmenekült a kommunista rezsim alól és az USA-ba költözött, építőművészete nemzetközileg híressé tette. Mióta visszatért Németországba, szabad gondolkodóként, íróként és előadóként ismert. Főiskolai szintű tanfolyamokat tartott és Waldorf-iskolákban tanított, az antropozófiát 1971-től kezdve tanulmányozza. Lowndes számos folyóirat számára írt cikkeket, George és Gisela O’Neil-lel pedig társszerzője a The Human Life-nak. Ő alapította a Center of Heart-Thinking (Szívgondolkodás Központját) Bostonban, szemináriumokat tart az USA-ban és Európában.


Megjelent művei: A szívcsakra felélesztése
M
Ugrás az oldal tetejére
Master, Farokh J.

(1957. Mumbai, India - ) a homeopátia professzora, gyakorló homeopata orvos és számos könyv szerzője ebben a témában. 1976-ban kezdte meg a homeopátia tanulmányozását, mikor csatlakozott a Bombay Homeopathic Medical College-hoz, és abbahagyta a hagyományos orvostudományi tanulmányait. 1979-ben LCEH diplomát kapott. 1991-ben kezdett az MPK Homeopathic Medical College-ba járni Jaipurba, és 1994-ben Orvostudomány Doktora címet szerzett. Azt állítja, hogy ő az első homeopata orvos, aki M.D. (Doctor of Medicine) képesítést kapott Indiában.
Master számos nagy egészségügyi intézmény homeopátiás járóbeteg ellátásának kialakításában vett részt (Bombay Hospital, KEM Hospital és Ruby Hall Clinic, Pune).
A zoroasztrianizmus híve, és azt mondja: „Én csak kezelek; Ő gyógyít.”
Master számos kitüntetést, tiszteletbeli doktori címet és elismerést kapott a világ több országában, beleértve Charles Tankard Hahnemann elismerését, aki a 6. leszármazottja Samuel Hahnemannak, a homeopátia megalapítójának.


Megjelent művei: A gyermekgyógyászat kevéssé ismert szerei

Matthews, Paul

költő és a Spacial Dynamics tanítója, a Language Alive igazgatója — amely egy kreatív íráskurzus az Emerson College-ban. Írásai között szerepel a Sing Me the Creation and The Ground that Love Seeks. Világszerte ismertette már munkáját, írásművészettel és költészettel kapcsolatos szemináriumokat vezet Angliában, Németországban, Svédországban, az USA-ban, Új-Zélandon és Ausztráliában. Az utóbbi időben alapította a "Poetry Otherwise" [Költészet másképpen] „mozgalmat”, hogy elősegítse, bátorítsa a költészetet a közösségekben.


Megjelent művei: Énekeld meg a teremtést!

Mees, Leendert F.C. Dr.

(1902-1990) Amszterdamban született, és orvostudományt tanult, mielőtt az antropológus Louis Bolk tanítványa lett. Abban az időben találkozott Rudolf Steinerrel is, és az antropozófia élethossziglani tanulójává vált. 1930-tól kezdődően általános orvosként dolgozott Hágában, és doktor és tanár volt az ottani Waldorf iskolában. 1959-ben feleségével együtt egy művészeti terápiára szakosodott klinikát alapított Dreibergenben. 1969-ben elkezdett egyre többet írni és előadást tartani világszerte orvoslás, evolúció, oktatás és más témákban.


Megjelent művei: A csontváz titkai - a forma metamorfózisa

Mees-Christeller, Eva

(1925, Berlin - 2011, Zeist, Hollandia) művészetterapeuta. Gyermekkorában Svájcban és Rómában élt, majd patológia professzor apja korai halála után, a II.világháború előtt Új-Zélandra került. Itt találkozott először az antropozófiával. Zenei tanulmányai mellett festéssel és rajzolással foglalkozott. Zenei (hegedű) és művészeti tanulmányait Londonban és Párizsban folytatta. Miután jobban megismerkedett az antropozófiával, Dornachba költözött. Ott ismerte meg jövendőbeli férjét, a holland orvost, L.F.C. Mees-t. 1955-ben született meg lányuk, Saskia. 1959-ben férjével együtt létrehoztak egy művészeti terápiával foglalkozó klinikát Dreibergenben. 1968-ban alapították meg a De Wervel ("Az örvény") művészeti és zenei képzési intézményt, melynek Eva huszonöt évig volt vezetője. Több könyve mellett zenei kompozíciói is fennmaradtak (Muziken voor de cultus in de Christengemeenschap (1,2,3 rész), vonósnégyes; Duó hegedűre és gordonkára, kamarazene).


Megjelent művei: Művészeti terápia a gyakorlatban

Meyer, Rudolf

(1896, Hannover - 1985, Döppingen) a Keresztény Közösség papja, német antropozófus és író. Rudolf Meyer a protestáns Leibniz Gimnáziumban végzett Hannoverben, röviddel az első világháború előtt. Mivel vakbélműtétje miatt nem volt alkalmas katonai szolgálatra, azonnal megkezdte teológiai tanulmányait Kielben és Heidelbergben, és közben filozófiát tanult Göttingenben. Itt került baráti kapcsolatba Edith Steinnel. 1916-ban találkozott az antropozófiával és 1919-től kezdve már előadásokat tartott egész Észak-Németországban. 1921-től minden előkészületben aktívan részt vett, mely a Keresztény Közösség megalapításához vezetett. Az első 45 pap felszentelésén azonban nem tudott ott lenni, öt héttel később szentelték fel. Onnantól kezdve lelkészként dolgozott Észak-Németországban és Szászországban, Prágában, majd Düsseldorfban, ahol 1936-ban megnősült. 1932-től a Keresztény Közösség Stuttgarti Szemináriumán tanított. 1939-ben Svájcba költözött, ahol 12 évig dolgozott. Vastagbélrák-műtétje után, 1952-ben Karlsruhe-ba költözött, aztán tanácsadóként 1973-ban Stuttgartba. Utolsó éveit egy idősek otthonában töltötte Murrhardtban.
Rudolf Meyer több mint 40 könyvet írt és mintegy 400 folyóirat-cikk szerzője. Legismertebb könyvei: Das Kind; Die Weisheit der deutschen Volksmärchen; Das Geisteserbe Finnlands. Der finnische Mythos und das Volksepos „Kalewala“; Elias oder die Zielsetzung der Erde; Nordische Apokalypse; Der Gral und seine Hüter; Zur Erlösung der Tierwelt; Die Wiedergewinnung des Johannes-Evangeliums; Der Gral und seine Hüter.
A Das Kind című műből az Olvasmányok (Gyermekek, Waldorf és oktatás) között olvashat részleteket.


Meyer, Thomas H.

Svájcban született 1950-ben. A Perseus Verlag, Basel megalapítója és a havi megjelenésű Der Europäer folyóirat szerkesztője. Számos cikket írt és sok könyv szerzője, beleértve a Valóság, igazság és a Gonosz címűt (2005) és a D.N. Dunlop és Ludwig Polzer-Hoditz életrajzának feldolgozásáról szóló könyveket. A Light for the New Millennium (1997) című műnek is szerkesztője volt, mely leírja Rudolf Steiner kapcsolatát Helmuth és Eliza von Moltke-hez.


Megjelent művei: Én-erő és tisztánlátás, Ludwig Polzer-Hoditz, Egy élet a szellemért, Az új évezred fénye - Helmuth von Moltke élete, munkássága és halál utáni közlései, Rudolf Steiner legsajátabb küldetése, D.N.Dunlop kor- és életrajz, Hídépítők legyenek az emberek
N
Ugrás az oldal tetejére
Nagy Emilné dr. Göllner Mária

(Budapest, 1894 - Bázel, 1982) művelődéstörténész, antropozófus, a magyarországi Waldorf-pedagógia megteremtője. Göllner Máriát 1924-ben fogadta először a svájci Dornachban, az antropozófia központjában Rudolf Steiner. Magyarországra visszatérte után tanulmányozta Steiner hatalmas – ma is feldolgozás alatt álló – életművét, és azt igyekezett magyarul is hozzáférhetővé tenni. 1926. február 20-án hetedmagával megalapította a Magyar Antropozófusok Baráti Körét, amely a magyar antropozófia születési dátumának is tekinthető.


Megjelent művei: Michaeliták, A magyar ősvallás és a keresztény népszokások, mondák és az ember
P
Ugrás az oldal tetejére
Pelikan, Wilhelm

(1893-1981) Pula ókori városában született (ma Horvátország). Igen korán, még egyetemi hallgató korában ismerkedett meg az antropozófiával és Rudolf Steinerrel. Vegyészként végzett, és közel negyven évig volt a Weleda laboratóriumok igazgatója Németországban, jelentős kutatói munkát végezve. Mindeközben szemináriumokat vezetett és szerzője volt több alapvető műnek (pl. Gyógynövénytan). Svájcban, Arlesheimban halt meg.


Megjelent művei: Hét fém

Pfeiffer, Ehrenfried

(1899, München - 1961, New York) német tudós, földtani kutató, a biodinamikus mezőgazdaság vezető támogatója, antropozófus és Rudolf Steiner tanítványa. Közeli viszonyban dolgozott együtt Rudolf Steinerrel, és a biodinamikus gyakorlat hatásait tesztelte és dokumentálta. Pfeiffer számos alkalommal látogatott el az USA-ba az 1930-as években, és doktorátust is szerzett Kristályosítási folyamatok elméletével, ami egy vérvizsgálattal kapcsolatos a rákkutatásban. 1940-ben emigrált az USA-ba, ahol úttörő módon vezette be a biodinamikus gazdálkodást, és segített létrehozni a Biodynamic Farming & Gardening Association-t ("Biodinamikus Gazdálkodási és Kertészeti Szövetség"). A következő művek és előadások szerzője: Grow a Garden and Be Self Sufficient; Sub-Nature & Super-Nature; The Task of the Archangel Michael; Heart Lectures; Bio-Dynamic Gardening and Farming; Spiritual Leadership of Mankind; On Rudolf Steiners Mystery Dramas; The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutz.


Megjelent művei: Szív-előadások

Plattner, Elisabeth

(1899–1994) német pedagógus, író, az individuálpszichológia képviselője. Számos könyvben foglalkozott az erőszakmentes, führungsstark nevelés kipróbált útjaival. Könnyen érthető nyelven tárgyalta a fiatal ember fejlődését a csecsemőkortól a munkakezdésig. Felhasználta itt a családi, az iskolai és a szakmai élet tapasztalataiból származó beszámolókat, valamint a mélypszichológia eredményeit. Elisabeth Plattner a K. Strunz által publikált Pädagogisch-psychologische Praxis an höheren Schulen című alapmű megírásában munkatársként közreműködött.


Megjelent művei: A nevelés mindennapi művészete

Pogačnik, Marko

1944-ben született Szlovéniában, Kranjban, és 1967-ben végzett szobrászként a Képzőművészeti Akadémián Ljubljanában. Feleségével, Marikával Szlovéniában, Šempasban lakik. Három lányuk és öt unokájuk van. 1965-től 1971-ig Marko egy OHO nevű nemzetközi művészeti csoport tagjaként dolgozott a konceptuális és tájművészet területén. Számos kiállításon vett részt, többek között: Information Show, Museum of Modern Art, New York (1970), Aktionsraum, Munich (1970), Global Conceptualism Show (1950-80), Queens Museum of Art, New York (1999). Az OHO alkotások legtöbbjének a Modern Művészetek Múzeuma ad otthont Ljubljanában. 1971-ben családjával és barátaival megalapított egy falusi művészeti közösséget és szellemi központot, melyet „Šempas Család”-nak hívtak (Szlovéniában, Šempas-ban). A közösség 1979-ig működött. A Šempas Család kiállításai tartalmazzák a Trigont (1977) Gráz-ban és a Velencei Biennálét (1978). 1979-től kezdett foglalkozni geomanciával és Földgyógyító munkával. Az 1980-as évek közepén Marko kifejlesztett egy új Földgyógyítási technikát, a „lithopunktúrát” (hasonlóan az akupunktúrához), és kőoszlopokat helyezett el a táj akupunktúrás pontjaira. Számos könyv szerzője. Weboldala: www.markopogacnik.com.


Megjelent művei: Az elementárok, Az emberré válás misztériuma, A Föld gyógyítása

Pohl János

1937-ben született Pozsonyban. Budapesten járt iskolába, 1956 után kémiát tanult Grácban. Beiratkozott franciára és spanyolra a tolmácsképzőbe. Mikor már a szakirodalomban japán-szerkesztő lett volna, a német cég tönkrement, hiába dolgozott az amerikainak, amelyik tönkretette, az is hamarosan átállt számítógépes belső munkatársakra. Így került a svájci vegyiparba információs és kommunikációs szakemberként. Lett még egy Afrika-súlypontú szociológia-gazdaság-néprajzi képesítése is, de abban a pár szervezetben, melyek tényleg segítséget tudtak nyújtani, már nem volt rá szükség. Így lett a kezdődő zöld-időben előbb biodinamikus kis- és nagykereskedő, végül pedig huszonöt évig (1977 és 2003 között) az antropozófia központjában, a Goetheanumban, a könyvtár vezetője. Sokszor lexikonnak próbálták használni, de nem a tudást, hanem az áttekintést kereste, így jobban tudott segíteni. Felesége, fiai, unokája van. Most, nyugdíjas korában, online-könyvantikváriuma ad számára munkát.


Megjelent művei: Az iszlám áramlatai, Tizenkét hang a 21.századból

Polzer-Hoditz, Ludwig gróf

született Ludwig Polzer (1869, Prága - 1945, Bécs), katonatiszt, politikus, író, antropozófus. Apja Julius Ritter von Polzer, ősi sziléziai nemzetségből származó lovag, katonatiszt. Anyja Maria Christine von Hoditz und Wolframitz grófnő, családfájuk a 12. századig vezethető vissza. 1908. november 23-án először hallgatta Rudolf Steiner előadását Bécsben. 2 év múlva látogatást tett magyar barátainál, Pálffy Vilmos és Széchenyi Gábor grófoknál. Augusztusban járt először Angliában. 1911-ben 42 évesen lépett a politikai élet küszöbére. Birtoka, illetve Felső-Ausztria mezőgazdaságának érdekében, az első birodalmi választások idején röpiratot tett közzé Választási szemlélődés címmel. Megalapítja a Független Vidék Pártot. Feleségével ugyanebben az évben intenzíven tanulmányozták Steiner János-evangéliumát. Júniusban Ludwig személyesen is találkozott Rudolf Steinerrel, és ezután lépett be a Teozófiai Társaság német szekciójába, melynek akkor még Steiner volt a vezetője. 1912 júliusában meghalt Ludwig édesapja, Julius, aki már fia előtt megismerte az antropozófiát, így akaratlanul is inspirálta őt annak megismerésére. Modorban, magyar földben helyezték végső nyugalomra. Még ugyanabban az évben Ludwig belépett a Rudolf Steiner által alapított Antropozófiai Társaságba. 1913-ban a család Linzbe költözött. Münchenben megismerkedett Walter Johannes Steinnel. Vele és Otto von Lerchenfeld gróffal az elsők voltak, akik megértették Steinernek a szociális organizmus (a társadalom) hármas tagozódásáról szóló eszméjét. 1913. szeptember 20-án Ludwig is ott volt a svájci Dornachban, a Goetheanum, az antropozófia központi épületének alapkőletételénél.


Megjelent művei: Az európai közép misztériuma

Poplawski, Thomas

képzett euritmista, gyakorló pszichoterapeuta. Massachusettsben él és dolgozik. Évekig tanított euritmiát, számos cikke jelent meg az oktatásról, a pszichológiáról és a művészetekről. Több mint 12 évig volt az egyik szerzője a Renewal: A Journal of Waldorf Education ("Megújulás: A Waldorf-oktatás folyóirata") című lapnak.


Megjelent művei: Euritmia - ritmus, tánc és lélek

Powell, Robert Ph.D.

nemzetközileg ismert előadó, szerző, euritmista, és mozgásterapeuta. Matematikusként végzett a Sussex-i Egyetemen. A Choreocosmos School of Cosmic and Sacred Dance megalapítója és a Sophia Foundation of North America alapítvány társalapítója. Doktorátusát a History of the Zodiac („A zodiákus története”) című munkájáért kapta. A Wisdom University egyik karán tanít. Számos könyv szerzője. Robert a szerkesztője az évenként megjelenő Journal for Star Wisdom kiadványnak is, és más munkáknak, melyeket a Sophia Foundation Press ad ki. Lefordította a Meditations on the Tarot című klasszikus spirituális művet, és társfordítója Valentin Tomberg Lazarus, Come Forth! című könyvének. Társszerző Lacquanna Paul mellett a Cosmic Dances of the Zodiac és a Cosmic Dances of the Planets című művekben. A gyógyító mozgásnak egy nemes, szelíd formáját tanítja: az euritmia (a görög szó „harmonikus mozgást” jelent) szent táncát, úgy mint a bolygók és a zodiákusi jegyek táncát. A Sophia Grail Circle-n (Szófia Grál Körön) keresztül az Isteni Feminitásnak szentelt ünnepek megtartását segíti elő. Robert szemináriumokat tart Európában, Észak-Amerikában, és Ausztráliában.


Megjelent művei: Krisztus és a maja naptár, Az asztrológiai forradalom, A zodiákus története, Mária Magdolna misztériuma, életrajza és sorsa, A Legszentebb Trinoszófia, A Szófia-tanítások

Prokofjev, Szergej O.

(1954-2014) Moszkvában született, ahol képzőművészetet és festészetet tanult a Moszkvai Művészeti Iskolában. Korai életszakaszban találkozott Rudolf Steiner életművével, és hamar felismerte, hogy életét az ezoterikus megismerés keresztény útjának kell szentelnie. Első könyvét, a Rudolf Steiner és az új misztériumok alapítása című művet akkor írta, mikor még a Szovjetunióban élt, és azt angolul 1994-ben adták ki először. A kommunizmus bukása után segített létrehozni az Oroszországi Antropozófiai Társaságot. 2001-ban tagja lett az Általános Antropozófiai Társaság Igazgatótanácsának a Goetheanumban, Svájcban.


Megjelent művei: Az égi Szófia és az Antropozófia lény, Krízis és kulmináció
R
Ugrás az oldal tetejére
Rath, Wilhelm

(1897-1973) történész és Rudolf Steiner korai munkatársa volt. Sok éven át kutatta az ismeretlen „Isten barátja” mögött meghúzódó misztériumot.
Művei: Rudolf Steiner és Aquinói Tamás, amely megtekinthető és megvásárolható a Regulus Art Kft. székhelyén (1000Ft).


Richter, Thobias

Megjelent művei: Kraljevec, ahol véletlenül születtem

Rittelmeyer, Friedrich

(1872-1938) filozófiát és protestáns teológiát tanult Erlangenben és Berlinben. 1916-ban Berlinbe küldték, hogy lutheránus papként tevékenykedjen ott. Kezdetben ugyan magával ragadta a nacionalista lelkesedés, Rittelmeyer hamar szembenállásba került az I. világháborúval, és négy másik berlini teológus társával együtt egy békekiáltványt és megegyezést írt alá 1917 októberében. 1910-ben a nuremburgi iskolatanító, Michael Bauer lehetővé tette Rittelmeyernek, hogy első találkozását megtegye Rudolf Steinerel. 1922-ben segített a Keresztény Közösség létrehozásában, és annak első felszentelt papjaként működött. Vezetőjévé vált a „Vallási megújulásért” mozgalomnak is (mely egy másik kifejezés a Keresztény Közösségre) és a mozgalom stuttgarti bázisáról egy egyensúlyozó tettet vitt véghez egyfelől a nácizmusról szóló, számos publikációban megjelenő kritikai intellektuális viták, másfelől feladata, a Keresztény Közösség túlélésének biztosítása között.


Megjelent művei: Sorsdöntő találkozásom Rudolf Steinerrel

Rivers, Karen Ph.D.

1950-ben született San Rafaelben, Kaliforniában. Vallástörténetet, filozófiát és világirodalmat tanult a Kaliforniai Egyetemen, a Berkeleyen. Miután angolt és humán tárgyakat tanított a San Rafael Főiskolán, átvette a Waldorf Tanárképzést a Rudolf Steiner Főiskolán és tanítani kezdett a Marin Waldorf Iskolában is, ahol osztálytanítóként, admiszitrátorként, tanszékvezetőként, kollégium igazgatóként és képviselőként dolgozott. Ezután ’Masters Degree-t szerzett a Wisdom University-n. Jelenleg a Wisdom University-n dolgozik és a New Chartres Academy (Új Chartres-i Akadémia) igazgatója. A világvallások vallásfölötti közös elemeit, és Rudolf Steiner és Valentin Tomberg ezoterikus tanításait integrálja tanfolyamaiban, szellemi küldetésében.
1994 szilveszterén Robert Powell-el megalapították a Sophia Foundation of North America-t (az Észak-Amerikai Szófia Alapítványt).
1995-ben megalapította a Chrysalis Productions-t, egy közösségi színházi társaságot gyermekek és szülők számára. Mint alapító és igazgató öt fő produkcióban vett részt, beleértve Goethe meséjét, A csodálatos liliom és a Zöld kígyó címűt, Howard Pyle a Hold mögötti kertet, Edouart Schure Eleusis szent drámáját, Arthur Maximilian Miller Parsifaljának két feldolgozását és Karen saját munkáját, a A szeretet misztériumát.
Karen belső életét az Isteni Feminitás misztériumának szenteli. Előad és tanít Choreocosmost, kozmikus és szent táncot, az önfejlesztés útjaként "parenting"-et, emberi biográfiát, és olyan tanfolyamokat tart, amelyek az ember szellemi életének elmélyítésére és a belső transzformáció munkájára irányulnak.
Vezeti a Rosamira Kört, mely a vallások egységének szenteli magát, és a Szófia Grál Kört, mely az Isteni Feminitásnak szenteli tevékenységét. A Sophia Foundation-nel való munkájában részt vesz a világ szent helyeire szervezett zarándokutak szervezésében és vezetésében.
Karen társszerzője a Waldorf Educationnek, egy családi lapnak, szerkesztője és szerzője a Chanticleernek, egy korábban negyedévente megjelenő, Waldorf iskolák számára szóló újságnak, és szerzője a Recommended Reading List for children-nek (Gyerekeknek ajánlott olvasmányok listája). Egy közösségi kórust is vezet. Karen Nicasioban, Kaliforniában él férjével, Michaellel.


Megjelent művei: Waldorf-pedagógia (Ismertető családoknak)

Rozsnyai Ágnes

Budapesten született. A Szegedi Tanárképző Főiskolán szerzett magyar, történelem, rajz szakon diplomát. Utána Szegeden, majd Budapesten lett újságíró. A hetvenes években férjével Németországba emigrált. Először Frankfurtban és Kölnben, majd Kaliforniában folytatta tanulmányait. Végül Kölnben, eredeti foglalkozásához visszatérve a Deutschlandfunk és a Deutsche Welle Rádió magyar szerkesztőségében rádiós újságíróként dolgozott. Ma Magyarországon él. Az ezoterikus keresztény áramlatot képviselő antropozófiával, a magyarok őstörténetével, valamint különleges szellemi örökségük forrásaival és háttereivel foglalkozik.


Megjelent művei: A magyarság spirituális gyökerei, A magyarság spirituális gyökerei - Ősök könyve
S
Ugrás az oldal tetejére
Scaligero, Massimo

(1906 –1980) Antonio Sgabelloni-ként született Olaszországban, Veroliban. Kortárs olasz szellemi tanító, aki sokat merített a nyugati és a keleti tradíciókból. Egyformán otthonosan mozgott közvetlen tapasztalásai által a nyugati filozófiában, pszichológiában és ezotericizmusban (rózsakeresztesség, templomosok, antropozófia) és a keleti meditációs gyakorlat területén (zen és tibeti buddhizmus). Scaligero olyan életművet alkotott, mely sokakra tett inspirációs hatást - többek között Georg Kühlewindre is. Számos könyv írója: Tanulmány sz élő gondolkodásról; A szoláris akarat útja; Örök szerelem; A tér és az idő titkai; Jóga, meditáció, mágia; A jógától a rózsakeresztig; A meditáció gyakorlati kézikönyve; A Logosz és az új misztériumok; Pszichoterápia; A belső koncentráció technikái; Gyógyítás a gondolkodás által; Meditáció és csodák; A gondolat mint anti-matéria; Nyugati kundalini; Ízisz Szófia és Zen és Logosz.


Megjelent művei: A meditáció gyakorlati kézikönyve, A gondolat mint anti-matéria

Schaefer, Christopher Ph.D.

a Harvardon politikát és politológiát tanult, éveken át intenzíven tanulmányozta az amerikai külpolitikát, így többek között Henry Kissinger tanítványa is volt. A diploma megszerzése után az M.I.T. professzora lett, de egy meghatározó élmény az életében – találkozott Lievegoed-al és néhány évig együtt dolgozott vele Zeist-ben az NPI Intézetben – oda vezetett, hogy feladta a sikeres professzori jövőt, és az antropozófia felé fordult. Hazatérve az USA-ba Waldorf tanárképzést alapított (Sunbridge College, Spring Valley, New York). Chris alapítója a Center for Social Development-nek az Emerson College-ban, a Goetheanum Szociális Szekciójának, és az észak-amerikai Szellemtudományi Főiskolának. Mára a nemzetközi antropozófiai élet egyik meghatározó személyisége lett. Ezzel együtt aktív szervezetfejlesztési tanácsadóként dolgozik és ebben a funkciójában a High Tor Alliance Tanácsadói Közösség vezetője, tagja az antropozófus tanácsadók szervezetének, az ASD-nek, és a MIRA-nak.
Sokat utazik, világszerte előadásokat tart (Magyarországon is többször járt), és társszerzője a Vision in Action: Working with Soul and Spirit in Small Organizations című könyvnek. Az "Olvasmányok" menüpontban található néhány írása.


Schmidt, Gerhard Dr.

(1908, Görlitz - 2003, Arlesheim) Orvos és táplálkozási kutató, illetve szakértő volt. A Goetheanum Táplálkozás és Mezőgazdaság Szekcióját vezette 1963-tól 1970-es nyugdíjbavonulásáig.
1970-től tanácsadóként dolgozott a Weleda cég számára. Előadásokat és szemináriumokat tartott Közép-Európában és Amerikában. Táplálkozástant és dietetikát tanított a Szt. Lukács Klinika orvosi szemináriuma számára Arlesheimban.
1990-ben megalapította a "Prometheus-Vereinigung für geistgemässe Ernährungskultur"-t.
1992-ben főelőadó volt az Antropozófiai Táplálkozási Konferencián Los Angeles-ben.


Megjelent művei: A táplálkozásról

Schwarz, Eugene

A Columbia Egyetemen végzett, és minden korosztály nevelésével-oktatásával foglalkozott már a kora-gyermekkortól kezdve az időskorig. Waldorf-tanítói végzettségével először fogyatékos és érzelmileg sérült serdülőkorúak oktatásával foglalkozott, ezután pedig a Green Meadow Waldorf Iskola osztálytanítója lett. Miután sok éven át állt a Green Meadow szolgálatában, Eugene most világszerte oktatási tanácsadó és előadó. Egy Waldorf-pedagógiai Kutatóintézetnek is testületi tagja.
A harminc éves osztálytanítói, főiskolai tanári és Waldorf-tanárképzői oktatási gyakorlatán túl számos Waldorf kezdeményezésben volt tanácsadó az USA-ban, Kanadában, Angliában, Írországban, Mexikóban, Ausztriában és Olaszországban. Számos előadást tartott „innovációk az oktatásban” témában a Harvard Egyetemen, a Columbia Egyetemen, a Roehampton Egyetemen Londonban, a Tennessee Medical Center Egyetemen és az Aspen Intézetben. Ő tartott először előadást a Waldorf-pedagógiáról Törökországban 2006-ban. Jelenleg 20 kínai Waldorf-iskola megnyitásában segédkezik. Tanácsadója az Ecuadori Oktatási Minisztériumnak is a Waldorf-pedagógia meghonosításában.
Eugene számos cikket és könyvet írt, amelyeket számos nyelvre lefordítottak már. Főbb művei: Dragonsblood: An Environmental Fairy Tale; Waldorf Education: Schools for the Twenty-First Century; Millennial Child; Why the Setting Sun Turns Red and Other Stories for Children; Adolescence, the Search for the Self; Seeing, Hearing, Learning: The Interplay of the Eye and Ear in Waldorf Education; Rhythms and Turning Points in the Life of the Child.
Három filmet készített a Hagens Production Studios közreműködésével: Waldorf Education: A Vision of Wholeness (1995); Eurythmy: Making Movement Human (2006); Waldorf Education for All (2011).


Megjelent művei: A Waldorf-tanár túlélőkönyve

Selg, Peter

1963-ban született Stuttgartban és orvosi képzésben vett részt Witten-Herdecke-ben, Zurich-ben és Berlinben. 2000-ig a Herdecke-i kórház fiatalkorúak számára létrehozott pszichiátriai osztályán dolgozott főorvosként. Jelenleg az Antropozófiai Kutatások Ita Wegman Intézeténak igazgatója Svájcban, Arlesheimban és orvosprofesszor az Alanus Művészeti és Társadalomtudományi Egyetemen Németországban, Alflerben. Előadásokat tart világszerte és számos könyv szerzője.


Megjelent művei: Krízis és kulmináció

Seress Attila

született Budapesten, 1964-ben. A Fazekas Gimnázium matematika szakának elvégzése után az ELTE Társadalomtudományi Karán végzett. Mérnöki és szociológiai tanulmányok, valamint ifjúkori szellemi élményei után 1989-ben egy Camphill otthonban (Vidarosen Lendsby, Norvégiában) járt, mely nagy hatást tett rá. A szociális mesterképzést követően, 1998-tól fogyatékos emberekkel, majd érdekvédelmi vezetőként dolgozott 2012-ig, azóta filozófiai-spirituális praxisban tevékenykedik. Az antropozófiai társaság tagja. Élete nagy feladatának a csont misztériumainak feltárását (a szeretet témájának tudományos-logikai megragadását) tekinti, ennek folytán a Szocioszófia (szociális bölcsesség a keresztény ezoterikában) eljövetelét szeretné elősegíteni az 1923/24-es Karácsonyi Gyűlés újraszabályozó centenáriumára szociális művészettel.


Megjelent művei: A szeretet filozófiája és okkult jelentősége, A szeretet valósága, A szeretet filozófiájának kezdeményezése

Smits, Tinus Dr.

homeopata orvos. Több mint 30 évig tanulmányozta a homeopátiát. Laikus (nem hivatásos) homeopataként kezdte, mielőtt elvégezte az orvosi képzését (31 éves korában). Tanulótársai voltak Jacques Imberechts, Alex Jacques, George Vithoulkas és Alphons Geukens. Orvosi tanulmányait 1986-ban fejezte be és több mint 20 évet tanított különböző országokban világszerte. Mindigis hitt abban, hogy a homeopátia terápiás lehetőségei figyelmes megfigyeléssel és a homeopátiás kezelések eredményeinek feljegyzésével tovább fejleszthetők. A klasszikus homeopátiához képest saját megközelítését Inspiring Homeopathy-nak nevezte, mely az emberiség szenvedésének gyökeréhez kívánt elérni. Speciális figyelmet fordított az oltások gyermekekre és felnőttekre gyakorolt hatására. Ebben a témában számos könyvet és cikket írt. Autista gyermekek gyógyítására dolgozta ki a Cease therapy-t. 1995-től Nepálban egy homeopátiás fejlesztési programban vett részt, és minden évben egy hónapot ott töltött. Elnöke volt a Bhaktapur Nemzetközi Homeopata Klinikának. Tinus 2010-ben halt meg.


Megjelent művei: Autizmus - van remény

Soesman, Albert

1914-ben született. Antropozófus orvosként dolgozott 1943-1983 között Hágában (Hollandia). Rendszeresen tartott előadásokat és tanfolyamokat, és sok éven át kutatta a "tizenkét érzék" kérdéskörét.


Megjelent művei: Tizenkét érzék - az emberi érzékelés új megközelítése

Spence, Michael

1931-ben született Kenyában. Mikor 15 éves volt, családja visszatért Angliába, ahol a Michael Hall School-ba járt. Iskolája és katonai szolgálata után egy londoni hajózási irodában, a kenyai rendőrségnek és egy pénzügyi társaságnak dolgozott. 36 éves korában Francis Edmunds meghívta, hogy csatlakozzon az Emerson College-ot létrehozó csoporthoz. 27 éven keresztül vett részt közvetlenül az angliai Emerson College fejlesztésében, a pénzügyek, az adminisztráció és az építkezések egyik felelőseként. Rudolf Steiner műveinek tanulmányozása alapján ez idő alatt figyelte meg és alkalmazta a szociális élet hármas tagozódásának törvényeit. Tanulócsoportokat vezetett, tanított az Emerson College-ban és sokfelé tartott előadásokat szerte Észak-Amerikában. A Freeing the Human Spirit (1999) és az After Capitalism (2012) szerzője.


Megjelent művei: A kapitalizmus után, Az emberi szellem felszabadítása

Staley, Betty

Több, mint harmincöt évig volt Waldorf-pedagógus óvodában, elemi iskolában és főiskolán. A Sacramento Waldorf High School egyik alapítója, ahol tizenkilenc évig tanított történelmet és irodalmat. Ő irányítja a Foundation Year és a Waldorf High School programokat a Rudolf Steiner College-ban. Ezen felül állami iskolai tanárok és "at-risk" (problémás, nehezen beilleszkedő) tanulókkal foglalkozó pedagógusok képzésében tevékenykedett. Ő alapította a Multi-cultural Committee of AWSNA nevű intézményt. (AWSNA = Association of Waldorf Schools of North America = Észak-Amerikai Waldorf-Iskolák Szövetsége. Multi-cultural Committee = Multikulturális Bizottság.)
Főbb művei: Adolescence: The Sacred Passage Inspired by the Legend of Parzival;
Between Form and Freedom: A Practical Guide to the Teenage Years ("Korlátok és szabadság között"); Hear the Voice of the Griot!: A Guide to the History, Geography and Culture of Africa; Splinters of the Sun: Teaching Russian Literature to High School Students.


Megjelent művei: Korlátok és szabadság között

Stein, Johannes Walter Dr.

(1891-1957) osztrák filozófus és az antropozófia egyik úttörője volt. A Bécsi Egyetemen tanult és Rudolf Steiner tanítványa volt. Az I. világháború után Steiner meghívta őt Stuttgartba, hogy történelmet és német irodalmat tanítson az első Waldorf iskolában. Itt Stein elkezdte élethossziglani Grál-legenda kutatását. 1928-ban kiadta a The Ninth Century and the Holy Grail („A kilencedik század és a Szent Grál”) című művét. 1933-ban Londonba költözött, és a The Present Age („A mai kor”) című lap szerkesztője lett.
Művei: Az arany a történelemben és korunkban (egyben a világgazdasági válság vizsgálata), amely megtekinthető és megvásárolható a Regulus Art Kft. székhelyén (800Ft).


Megjelent művei: A nevelés feladata és az emberiség története, A világtörténelem a Szent Grál fényében

Steiner, Rudolf

(1861–1925) Kraljevec nevű kis faluban született, az akkori Magyarország területén (ma Horvátország), és itt nevelkedett fel. Fiatal emberként Weimarban és Berlinben élt, ahol közismert tudományos, irodalmi és filozófiai kutató lett, akit különösen Goethe tudományos írásaival való munkájáról ismertek. A huszadik század kezdetén elkezdte korai filozófiai elveit egy szisztematikus kutatási hozzáállásba fejleszteni a szellemi és pszichológiai jelenségek területén. Formálisan a Teozófiai Társaság égisze alatt kezdte meg szellemi tanítói munkáját, majd elkezdte az antropozófia (és a szellemtudomány) kifejezést használni filozófiájára, szellemi kutatására és eredményeire. Steiner sokrétű géniuszának hatása újításokhoz és holisztikus megközelítéshez vezetett az orvostudomány, a különböző terápiák, a filozófia, a vallási megújulás, a Waldorf-pedagógia, a sérült emberek oktatása, a hármas tagozódású közgazdaságtan, a biodinamikus gazdálkodás, a Goethe-i tudomány, építészet, dráma, beszéd és euritmia művészetének területén. 1924-ben Rudolf Steiner megalapította az Általános Antropozófiai Társaságot, mely mára szerte a világon ismertté vált, több helyi központtal. Svájcban, Dornachban halt meg.


Rudolf Steiner könyvek és archívum

Streit, Jakob

(1910-2009) Svájban, Spiez-ben nőtt fel, egy olyan körzetben, ahová ír szerzetesek hozták be a kereszténységet több mint ezer évvel ezelőtt. Természetrajzot és művészettörténetet tanult. Tanárként dolgozott a gyermek- és felnőttképzésben. Számos gyermek- és ifjúsági könyvet írt.


Megjelent művei: És lőn világosság, Három lovagtörténet, Nevelés, iskola, szülői ház és a Steiner pedagógia, Szent Miklós, Puck az emberek birodalmában, Puck, a törpe, Milon és az oroszlán, Karácsonyi legendák, Állattörténetek, Hadd legyek a testvéred, Louis Braille. A vakírás feltalálójának élete

Sucher, Willi O.

(1902, Karlsruhe - 1985, Meadow Vista, Kalifornia), az asztroszófia szellemi tudományának úttörője. Asztroszófiai kutatásai teljes mértékben az antropozófiára épültek. Több mint 10 évig állt munkakapcsolatban Dr.Elisabeth Vreede-vel, Rudolf Steiner munkatársával, a Szellemtudományi Főiskola Matematikai-Csillagászati Szekciójának vezetőjével, aki támogatta és publikálta Willi írásait.
Nehéz gyermek- és ifjúkora megakadályozta abban, hogy építész legyen, így bankban dolgozott körülbelül húsz éven keresztül. A csillagászattal és asztrológiával kapcsolatos érdeklődése már tinédzserkorában megmutatkozott. 1938-ban Angliába költözött, majd 1961-ben az USA-ba emigrált (feleségével és közeli munkatársaival). Sérült gyermekekkel foglalkozó otthonokban szerzett klinikai tapasztalatot, és vallotta, hogy a gyermekek gyógyítása születési konstellációjuk ismeretében eredményesebbé tehető. Sokat foglalkozott - többek között - a magzati időszak égi konstellációinak jelentőségével. Számos előadást tartott és életének utolsó pillanatáig dolgozott.
Művei: Isis Sophia I., Isis Sophia II., Isis Sophia III., The Living Universe and the New Millennium, The Drama of the Universe, Living Universe - Studies in Astrosophy, Star Journals - I-II, Letters toward a New Astrosophy, Cosmic Christianity, The Changing Countenance of Cosmology és más írások, melyek megtekinthetők és kikölcsönözhetők a Regulus Art Kft. székhelyén.


Szabó Attila

1959-ben született Budapesten. 1988-ban az ELTE Bölcsészkarán szerzett diplomát filozófia-esztétika szakon. 1993-ban könyvet írt Leibniz lételmélete címmel. Szellemtudománnyal 1994 óta foglalkozik, több ilyen témájú cikk és könyv fordítója, közöttük számos Rudolf Steiner műé.
2011-ben jelent meg Az Én, a szabadság és a szellem (A tarot nagy arkánumai mint az Én-beavatás fokozatai) című könyve, amely a tarot 22 képét, ezek egymásutánját újszerű megvilágításba helyezi és bennük az Én spirituális fejlődésének alapelveit, e fejlődés belső logikáját mutatja be. A könyv e téma mellett a szellemihez való viszony korszerű, 21. századi formáit is kutatja, amennyiben egy modern, az Énből kiinduló ezoterika legfontosabb eszméit keresi, amelyek alapján körvonalaz egy szellemi, a szabadságra és a moralitásra épülő emberfogalmat, illetve világszemléletet.


Megjelent művei: Az én, a szabadság és a szellem - A Tarot nagy arkánumai mint az én-beavatás fokozatai
T
Ugrás az oldal tetejére
Takáts Péter

Takáts Péter, 1950-ben született okl. gépészmérnök, aki néhány évtizedes vállalkozói tapasztalattal a háta mögött, az ezredfordulótól kezdődően, mint egy organikus alapokon álló és az antropozófia szociális impulzusának gyakorlati megvalósulásáért tevékenykedő felnőtt-oktató és szervezetfejlesztő dolgozik. Miközben továbbra is szoros kapcsolatban van a vállalkozói szférával, számos civil kezdeményezés, magyar és német alapítvány és egyesület alapító tagja, és választott képviselője. Szociális vállalkozóként igyekszik egy új tudatossággal működő vállalkozói modell előfutára lenni és közben a részvételi demokráciára épülő társadalmi modell híveként a modern értékeket valló ember szociális formáinak megteremtéséért küzd.
Három, a vállalkozások és közösségek organikus működésével foglalkozó könyvén kívül számtalan írás szerzője a közösségek működése, a gazdasági és pénzügyi szféra problémái és jövője, valamint a XXI. századi tudatváltás témakörében. Ezek az írások és az azonos témakörben tartott előadások a http://menedzserkalauz.hu/ honlapján megtalálhatók.


Megjelent művei: Menedzserkalauz - 1., Menedzserkalauz - 2., Menedzserkalauz távoktatói program, A nyugati és keleti vállalkozói mentalitásról, Vedd ki a részed!

Tautz, Johannes

(1914-2008) Németországban, Koblenzben született történész, tanár. Dr.Tautz történelmet és filozófiát tanult több német egyetemen és történelemből szerzett doktorátust. Csatlakozott az első Waldorf iskolához Stuttgartban, 1945-ben, mikor azt újraalapították a II.világháború után. A főiskolán történelmet és németet tanított míg betegsége visszavonulásra nem késztette. Sokáig nagyon aktív részt vállalt a Waldorf-mozgalom adminisztratív területén, és tagja volt a Bund der Freien Waldorfschulen (Waldorf iskolák szövetsége Németországban) vezetőségének. Könyvet írt azon Waldorf tanárok életrajzáról, akik még Rudolf Steiner élete idejében az első Waldorf iskolában tanítottak. Mélyreható tanulmányokat írt a modern történelem témakörében is.


Megjelent művei: W.J.Stein - Egy életrajz


Tomberg, Valentin

(1900-1973) lutheránus családba született Oroszországban, Szentpéterváron. Ifjúkorában G.O.Mebes hermetikus martinizmusához vonzódott a teozófia és a keleti ortodoxia miszticizmusa mellett. Tomberg anyját fosztogatók ölték meg az orosz forradalom alatt, ami után Valentin és apja Tallinba, Észtországba menekült, ahol Tomberg nyelveket és összehasonlító vallástörténetet tanult a Tartui Egyetemen. Fiatalemberként erős hatást tett rá Vlagyimir Szolovjov és személyes élményt élt át Szófiával egy székesegyházban Hollandiában. 1925-ben csatlakozott az Antropozófiai Társasághoz, melynek égisze alatt előadásokat tartott Hollandiában és Angliában, és értekezéseket írt a bibliáról, antropozófiáról és ezoterikus kereszténységről. A II.világháború alatt elhagyta az Antropozófiai Társaságot és annak belső harcait, és áttért a katolicizmusra. 1948-ban Angliába költözött, ahol a BBC-nél dolgozott tolmácsként és szovjet tudósításokat közvetített a hidegháború alatt, miközben folytatta meditációs gyakorlatát és tovább írt ezoterikus kutatásairól. 1960-ban visszavonult a Thames folyó menti Readingbe. Egy utazás alkalmával halt meg Mallorcán. Késői életének legismertebb műve a Meditations on the Tarot: A Journey into Christian Hermeticism, melyet anonim módon írt.


Megjelent művei: Az Alapkő-meditációval kapcsolatos tanulmányok

Török Sándor

(Homoróddaróc, 1904 - Budapest, 1985) író, műfordító, antropozófus. 1933-ban Baumgarten-díjban részesítették, 1938-ban a Petőfi Társaság tagja lett.
Török Sándor a II. világháború utolsó hónapjait Nagy Emilék kissvábhegyi házának rejtekén vészelte át, amit részletesen leírt Egy kis kertet szerettem volna c. emlékirataiban és a Titokzatos utazások című regényében. 1945-1948-ig a Magyar Rádió Ünnepi levelek c. sorozatát szerkeszti, mely a világ vezető tudósait, művészeit szólaltatta meg. A műsort 7 adás után betiltották. 1951-től a Tankönyvkiadó szerkesztője, 1959-1966-ig a Család és Iskola c. lap felelős-, majd főszerkesztője.
A komédiás c. darabjából – melyet csak hétszer játszottak – később Richard Nash írt Az esőcsináló címen világhírűvé vált színdarabot. A Csilicsala csodái folytatásos rádiójáték széles körű, országos népszerűséget biztosított számára. A műsort 1953 nyarán kezdték sugározni, havonta egy alkalommal, vasárnap délelőtt 10 és 11 óra között volt hallható. Török Sándor műveit francia, olasz, portugál nyelvekre is lefordították.


Megjelent művei: Mi az antropozófia, Életed kész regény

Tradowsky, Peter

1934-ben született Berlinben. Német antropozófus, író. 1962 és 1972 között a Berlini Rudolf Steiner Iskolában tanított, és társalapítója a Berlini Waldorf Tanárképző Iskolának. Jelenleg előadásokat tart és könyveket ír. Főbb művei: Krisztus és Antikrisztus; Kaspar Hauser; A stigma.


Megjelent művei: Kaspar Hauser - Küzdelem a szellemért
Ú
Ugrás az oldal tetejére
Újhelyi Hedvig

Megjelent művei: Dombházunkban kerek a világ, Líceumot építünk
V
Ugrás az oldal tetejére
Vámosi Nagy István

(1919, Budapest-1992, Budapest) zenetörténész, bölcsész, tanár, író, antropozófus. Szülei Nagy Emil politikus, igazságügy-miniszter és Göllner Mária, a magyarországi Waldorf-pedagógia megteremtője voltak. A Nagy család régi előneve volt Vámosi, innen vette írói nevét: Vámosi Nagy István. A stuttgarti, majd a kis-svábhegyi Waldorf-iskolában tanult. Az akkori Zenedében folytatta tanulmányait, közben bölcsészkaron esztétikából, filozófiából és művészettörténetből doktorált. 1943-tól publikált, zenekritikákat is írt. 1945-1949 között a Közoktatási Minisztérium zenei és színházi előadója volt, majd a Színház- és Filmművészeti Főiskola könyvtárosa. 1951-től a Zeneműkiadó Vállalat külső munkatársa. 1955-től a Szegedi Zeneművészeti Szakiskola és a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola tanára. A Szegedi József Attila Tudományegyetemen 15 éven át tartotta előadásait. Kémkedés vádja miatt 6 és fél év börtönre ítélték. Főbb művei: Az opera születése a dráma szelleméből; A holnap drámája; Magyar szerzők zenekari műveinek jegyzéke; Die letzte Schaffensperiode von Béla Bartók; Zenetörténeti párhuzamok; Merlin, a bárd és Wagner, a zeneköltő; Száműzött és bebörtönzött géniuszok – Dantétól Bartókig.


Megjelent művei: Merlin, a bárd és Wagner, a zeneköltő

van Emmichoven, Frederik Willem Zeylmans

(1893-1961), holland pszichiáter és antropozófus, a Holland Antropozófiai Társaság vezetője 1923-tól 1961-ig. Jólismert személyiség volt a közéletben és nagy hatással volt az antropozófiai mozgalomra, különösen számos tisztségével és szerzői munkájával. 1932-ben ő adta ki Rudolf Steiner legelső életrajzainak egyikét. Legismertebb műve A Lélek antropozófiai értelmezése.


van Emmichoven, Johannes Emanuel Zeylmans

(1926-2008) holland szerkesztő, író, kiadó, antropozófus. Apja Frederik Willem Zeylmans van Emmichoven pszichiáter, antropozófus orvos volt.
Főműve dr. Ita Wegman életművének és hagyatékának feldolgozása, melyet három terjedelmes kötetben írt meg. Teljes (csonkítatlan) kiadása csak német és magyar nyelven olvasható.
Életének kései időszakában Németországban telepedett le. 75 éves korában – művei magyar fordítása kapcsán – „felfedezte” Magyarországot. Először 2001-ben járt hazánkban, ahova még háromszor visszatért. Utolsó alkalommal 2003 pünkösdjén, ekkor lebetegedett, Budapesten kezelték. Itt folytatta az Ita Wegman életéhez kapcsolódó negyedik kötet írását, amin élete végéig dolgozott.


Megjelent művei: Ki volt Ita Wegman? 1.kötet, Ki volt Ita Wegman? 2.kötet, Ki volt Ita Wegman? 3.kötet, Ki volt Ita Wegman? 4.kötet

Vekerdy Tamás

(Budapest, 1935 -) pszichológus, író. Életpályája igen gazdag. 1987-1991 között Solymáron a magyarországi Waldorf-óvoda és -iskola megszervezésében vett részt. 1991 óta a nappali Waldorf-tanárképzés szervezője és vezetője. 1990–től az iskolázás szabadsága Európai Fórumának közép-európai szóvivője, 1993–1997 között alelnöke volt. 1998–tól az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság elnöke. 1998–tól a Magyar Művelődési Társaság elnökségi tagja. 1991–től a budapesti magisztrátus tagja.


Megjelent művei: Gyerekek, óvodák, iskolák, Másféle iskolák (talán a Waldorf?), Lélek-jelenlét, A pszichológus válaszol, Kamaszkor körül

Vizy Miklós

Waldorf intézményben oktató szabad vallás tanár, osztálytanító. Jelenleg a Gödöllői Waldorf Iskola tanára és gondnoka.


Megjelent művei: Dióhéjban - egy Waldorf Iskola életéről

Vogel, Lothar

1917-ben született, orvosi tanulmányait Prágában és Tübingenben végezte. „A betegség fogalma Goethe természeti és szellemi világszemléletében” című témában doktorált. 1948 és 1961 között gimnáziumi tanár és iskolaorvos volt Wuppertalban, e térségben gyógypedagógiai munkát is kifejtett. Részt vett Bochum-Langendreer Waldorf-iskolájának megalapításában, tanított a stuttgarti tanárképzőben és 1980-tól Dornachban az Euritmiai Művészeti Akadémián. 1961-ben az ulmi Waldorf-iskolában dolgozott tovább. Bad Bollban megalapította a társadalomtudománnyal foglalkozó Trithemius Intézetet. Kiadótársa volt a „Fragen der Freiheit” folyóiratnak. Főműve „A hármasan tagolt ember”. Jelentős tevékenységet végzett a Waldorf-pedagógiában és az antropozófiai társadalomeszme megfogalmazásában. 1997-ben halt meg.


Megjelent művei: Az ember megvalósulása a szociális organizmusban

von Eshenbach, Wolfram

(c.1170 – c.1220) német lovag és kültő, korának legnagyobb epikus költői közé sorolják. Minnesingerként lírikus költeményeket is írt. Életéről keveset tudunk. Nincsenek történelmi dokumentumok róla, művei képezik az egyedüli forrást életéhez. A Parsifalban azt mondja „mi bajorok”, és műveinek dialektusa kelet-frank. Ez és számos földrajzi jellegű utalás vezetett el ahhoz, hogy szülőhelyéül Wolframs-Eschenbach-ot (korábban Obereschenbach) jelölik meg, mely Ansbach-hoz van közel, Bajorországban.
A Parsifal című művében azt állítja, hogy írástudatlan volt, és műveit lediktálta, de ezt kutatói szkepticizmussal fogadják. Művei több patrónusról árulkodnak, ami azt sugallja, hogy több udvarnál is szolgált. Leginkább a Parsifal című művéről ismert, amit a legnagyobb német hőskölteménynek tartanak abból az időből. Ez az első német fennmaradt mű, melynek témája a Szent Grál.
Wolfram a szerzője két másik elbeszélő költeménynek is: a befejezetlen Willehalmnak és a töredékes Titurelnek. Mindkettőt a Parsifal után szerezte, és Titurel megemlíti I.Hermann halálát, ami biztosan 1217 utánra keltezi ezt a művet. Wolfram kilenc fennmaradó énekét a Minnesang mesterműveinek tartják.
A Parsifalnak 84 kézirata maradt fenn, ami a következő századokban is a mű óriási népszerűségét mutatja. Wolfram újrafelfedezése 1753-ban történt egy svájci kutató, Johann Jakob Bodmer által, aki a Parsifal egy fordítását adta ki ekkor. A Parsifal volt a fő forrása Richard Wagnernek is, mikor megírta librettóját operájához, a Parsifalhoz. Wolfram maga is megjelenik karakterként egy másik Wagner-operában, a Tannhäuserben.


Megjelent művei: Parsifal - a XXI.század embere, Parzival I-II., Parzival

von Halle, Judith

1972-ben született Berlinben. Németországban és az USA-ban járt iskolába, építészetet tanult, és 1998-ban végzett. 1997-ben találkozott az antropozófiával és a személyzet tagjaként kezdett el dolgozni a berlini Rudolf Steiner Házban, ahol ő előadó lett 2001-től, miközben folytatta építészi tevékenységét is. 2004-ben élete megváltozott, ekkor kapta meg a stigmákat. Első könyve 2005-ben jelent meg, és jelenleg főként előadóként és szerzőként tevékenykedik. Férjével Berlinben élnek.


Megjelent művei: Betegségekről, gyógyításokról és az evangéliumok misztériumnyelvéről, Válság és esély, Ha pedig Krisztus fel nem támadott

Vreede, Elisabeth Dr.

(1879-1943) holland matematikus, csillagász és antropozófus. Már fiatalkora hajnalán érdeklődött a csillagos ég titkai iránt, Camille Flammarion műveit olvasta és megtanult franciául. A Leyden Egyetemen matematikát, csillagászatot, filozófiát (különösen Hegelt) és szanszkrit nyelvet tanult. Ő és a szülei teozófusok voltak. 1903-ban találkozott először Rudolf Steinerrel egy Teozófiai Kongresszuson Londonban. Miután megkapta diplomáját 1906-ban, egy felsőfokú leányiskolában tanított matematikát 1910-ig. Ezután Berlinben élt, disszertációján dolgozott és alkalmilag titkárnőként segítette Rudolf Steinert. 1914-ben költözött Dornachba, hogy segítsen az első Goetheanum megépítésében, és sok fát ő faragott. Az I.világháború után ő vitte át először Angliába a hármas tagozódású szociális rend eszméjét, amely iránt intenzíven érdeklődött. 1918 körül elkezdett egy könyvtárat és archívumot létrehozni a Goetheanumban. Saját vagyonából vette meg a jegyzetekből előállított átiratokat, ahogyan azok készen lettek. 1920-ban Arlesheimba költözött, ahol egy kis házat épített magának. Ez a második ház volt, melyhez Steiner adta a terveket 1919-ben. 1924-ben Steiner kinevezte őt a Szellemtudományi Főiskola Matematikai-Asztronómiai Szekciója vezetőjének. 1935-ben hasadás következett be az Antropozófiai Társaságban, és Vreede-t (Dr.Ita Wegmannal együtt) kizárták az igazgatóságból, miközben szekciója más vezetés alá került. Obszervatóriumából és maga gyűjtötte archívumából szintén kiutasították. Rudolf Steiner állítólag azt mondta, hogy Dr.Vreede mélyebben értette meg az ő munkáját mint bárki más.
Művei: Csillagászat és antropozófia I, II, III (36 levél a tagokhoz, három évfolyamban), melyek megtekinthetők és kikölcsönözhetők a Regulus Art Kft. székhelyén.

W
Ugrás az oldal tetejére
Wachsmuth, Günter

(1893, Drezda - 1963, Dornach) német antropozófus, író és közgazdász. Jogot tanult Oxfordban és Münchenben. Az első Goetheanum leégése után Rudolf Steiner személyes asszisztense volt. Energetikus koordináló tevékenységének köszönhető, hogy a második Goetheanum meg tudta nyitni kapuit 1928-ban. Az Igazgatóság tagja és a Természettudományos Szekció vezetője volt a Goetheanumban, az Általános Antropozófiai Társaság központjában.


Wegman, Ita Dr.

(1876–1943) holland Kelet-Indiában született. Tornát és masszázst, majd később orvostudományt tanult. Rudolf Steiner közeli tanítványa lett, aki bíztatta őt az orvosi képesítés megszerzésére. Ita Wegman később megalapította a Klinikai Orvoslás Intézményét Arlesheimban, Svájcban, ahol kifejlesztett egy orvosi praxist, mely a szellemtudomány elvein nyugodott. 1923-ban az Antropozófiai Társaság Orvosi Szekciójának vezetőjévé tették meg, utolsó éveiben pedig a munkának szentelte magát a klinikán, ahol ő meghalt.


Megjelent művei: A gyógyítóművészet kitágításának megalapozása , Emlékeim Rudolf Steinerről

Weirauch, Wolfgang

1953-ban született Flensburgban. Politológiát és német irodalmat tanult, majd teológiai tanulmányokat folytatott a Keresztény Közösség szabad egyetemén Stuttgartban. A Flensburger Hefte (egy antropozófiai folyóirat) kiadója.


Megjelent művei: Ita Wegman és az antropozófia

Werbeck-Svärdström, Valborg

(1879-1972) svéd énekesnő, hangtanár, antropozófus. 10 éves korában fedezték fel tehetségét, zenei tanulmányokat folytatott, majd a Svéd Királyi Opera együttesében énekelt. Koncert- és operaénekesként számos európai országban nagy sikert aratott.
1908-ban ismerkedett meg Rudolf Steinerrel, akitől bíztatást és támogatást kapott énekesi karrierjéhez, és akivel haláláig kapcsolatban maradt. Úgy találta, hogy tapasztalt tanárainak oktatási módszerei kikezdik természetes hangját, és ezért új módszereket keresett a hang fejlesztésére. Elkezdett új éneklésterápiás módszert kidolgozni, amit később Eugen Koliskoval és Ita Wegmannal fejlesztett tovább. 1938-ban jelent meg A Hang kibontása: Az ének tisztító ereje című könyve németül. Hamburgi énekiskolájának eredményeit Wilhelm Dörfler bevezette kórusmunkájába 1932 és 1939 között a Goetheanumban, Dornachban.
A nemzeti szocializmus uralomra kerülésekor iskolája ellehetetlenült, a háború alatt elszigeteltségben élt Sziléziában. A háború után teljesen terápiás munkájának és a köréje gyűlt fiatal zenészek tanításának szentelte magát.


Megjelent művei: A hang kibontásának iskolája

Wilkinson, Roy

több mint 70 éven keresztül kapcsolódott össze Rudolf Steiner munkájával. Svájcban, a Goetheanumban – a Steiner életművén alapuló Társaság központjában – tanult, és számos különböző kapcsolódó vállalkozásban vett részt. Sokat utazott és elsődlegesen az oktatás-képzés területén tartott előadásokat. Mint tapasztalt tanító, világszerte látogatott meg iskolákat tanácsadói minőségben. Tanároknak szóló gyakorlati útmutatói standard referencia-anyagokká váltak a Steiner iskolákban, szerte a világon.


Megjelent művei: Iskolázás - a józan ész szabályai szerint