Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINK

Rudolf Steiner könyvek
Rudolf Steiner összes magyarul megjelent műve:

GA = Gesamtausgabe ("Összkiadás"), Rudolf Steiner műveinek nyilvántartási számai a dornachi Rudolf Steiner Verlag által kiadott összkiadás katalógusa (2002) alapján. (A katalógust lásd a képre kattintva.)

Az alábbiakban felsoroltakhoz képest több könyv is megtalálható a könyvpiacon, honlapunk azonban csak a Magyar Antropozófiai Társaság által is elfogadott, a közösen vállalt szellemi célokkal egybecsengő műveket terjeszti, bizonyos kivonatolt és különböző fordításokban megjelenő Rudolf Steiner művek terjesztésétől elhatárolódik.

Ssz. GA Kiadvány címe Előadás, év Helyszín Oldalszám
1 0 Bevezetés az antropozófiába könyv, válogatás - 216
2 4 A szabadság filozófiája könyv, 1894 - 206
3 6 Goethe világszemlélete könyv, 1897 - 180
4 8 A kereszténység, mint misztikus tény és az ókor misztériumai. Misztika az újkori szellemi élet hajnalán és a viszonya a modern világnézethez könyv, 1902 - 229
5 9 A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei könyv, 1904 - 131
6 10 A magasabb világok megismerésének útja könyv, 1904 - 190
7 11 Az Akasha krónikából könyv, 1904 - 156
8 13 A szellemtudomány körvonalai könyv, 1910 - 293
9 15 Az ember és az emberiség szellemi vezetése könyv, 1911 - 95
10 18 A filozófia rejtélyei könyv, 1914 - 222
11 20 Az ember rejtélyéről könyv, 1917 144
12 21 A lélek rejtélyéről könyv, 1917 128
13 23 A szociális kérdés lényege könyv, 1919 - 127
14 27 A gyógyítóművészet kitágításának megalapozása szellemtudományos ismeretek alapján könyv, 1925 - 126
15 28 Életutam könyv, 1923-25 - 344
16 59 A lelki élet metamorfózisai 7 ea, 1909-1910 Berlin, München 207
17 60 A szellemtudomány válaszai a lét nagy kérdéseire 15 ea, 1910-1911 Berlin 348
18 79 A magasabb világok valósága 8 ea, 1921 Oslo 191
19 83 A nyugati és a keleti világ különbözősége 10 ea, 1922 Bécs 279
20 93 A templomlegenda és az aranylegenda 20 ea, 1904-1906 Berlin 152
21 99 A rózsakeresztesek teozófiája 14 ea, 1907 München 151
22 100 Az emberiség fejlődése és Krisztus megismerése 22 ea, 1907 Kassel, Basel 240
23 101 Mítoszok és mondák, okkult jelek és szimbólumok 16 ea, 1907 klf.városok 270
24 102 Szellemi lények működése az emberben 13 ea, 1908 Berlin 212
25 103 A János-evangélium ( Hamburg) 12 ea, 1908 Hamburg 162
26 104 János apokalipszise 13 ea, 1908 Nürnberg 238
27 105 A világ, a föld és az ember 11 ea, 1908 Stuttgart 193
28 106 Egyiptom mítoszai és misztériumai 12 ea, 1908 Lipcse 167
29 107 Szellemtudományos embertan 19 ea, 1908 Berlin 290
30 109 Budapesti előadások 11 ea, 1909 Budapest 167
31 110 Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban 10 ea, 1909 Düsseldorf 146
32 112 A János evangélium (Kassel) 14 ea, 1909 Kassel 253
33 113 A Kelet a Nyugat fényében 9 ea, 1909 München 179
34 114 Lukács-evangélium 10 ea, 1909 Basel 208
35 116 A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése 7 ea, 1909 Berlin 223
36 118 Krisztus megjelenése az éteri világban 19 ea, 1910 klf.városok 249
37 119 Makrokozmosz és mikrokozmosz 11 ea, 1910 Bécs 247
38 121 Az egyes népszellemk missziója 11 ea, 1910 Oslo 192
39 122 A bibliai teremtéstörténet titkai 11 ea, 1910 München 147
40 123 A Máté-evangélium 12 ea, 1910 Bern 248
41 126 Okkult történelem 6 ea, 1910 Stuttgart 116
42 128 Okkult fiziológia 8 ea, 1911 Prága 198
43 131 Jézustól Krisztusig 11 ea, 1911 Karlsruhe 222
44 136 Szellemi lények az égitesteken és a természet világában 11 ea, 1912 Helsingfors 231
45 139 A Márk-evangélium 10 ea, 1912 Basel 174
46 141 Élet a halál és az újjászületés között 10 ea, 1912 Berlin 163
47 142 A Bhagavad Gita és a Pál levelek 5 ea, 1912 Köln 115
48 144 Keleti és keresztény misztériumok 4 ea, 1913 Berlin 139
49 145 Az okkult fejlődés hatása az emberre 10 ea, 1913 Hága 163
50 148 Az Ötödik Evangélium 18 ea, 1913-1914 klf.városok 362
51 149 Krisztus és a szellemi világ - A Szent Grál keresése 6 ea, 1913-1914 Lipcse 111
52 155 Krisztus és az emberi lélek 4 ea, 1914 Norrköping 79
53 170 Az ember talánya 15 ea, 1916 Dornach 248
54 173 Kortörténeti szemlélődések - 1. kötet 3 ea, 1916 Dornach 263
55 173 Kortörténeti szemlélődések - 2. kötet 4 ea, 1916 Dornach 329
56 173 Kortörténeti szemlélődések - 3. kötet 4 ea, 1916 Dornach 256
57 173 Kortörténeti szemlélődések - 4. kötet 5 ea, 1916-1917 Dornach 238
58 173 Kortörténeti szemlélődések - 5. kötet 6 ea, 1917 Dornach 224
59 173 Kortörténeti szemlélődések - 6. kötet 2 ea, 1917 Dornach 252
60 175 A golgotai misztérium megismerésének építőelemei 17 ea, 1917 Berlin 174
61 177 A külső világ spirituális háttere (A sötétség fejedelmeinek bukása) 14 ea, 1917 Dornach 264
62 185 Történelmi szimptomatológia 9 ea, 1918 Dornach 227
63 193 A társadalmi rejtély belső szempontja 10 ea, 1919 klf.városok 234
64 194 Michael küldetése 12 ea, 1919 Dornach 196
65 202 Híd a világ szellemisége és az ember fizikai léte között 12 ea, 1920 klf.városok 214
66 214 A Szentháromság titka 11 ea, 1922 klf.városok 212
67 215 A filozófia, kozmológia és vallás az antropozófiában 10 ea, 1922 Dornach 180
68 217 A szellemi erők működése az idős és fiatal nemzedékben 13 ea, 1922 Stuttgart 195
69 219 A csillagok világa és az ember 12 ea, 1922 Dornach 188
70 223 Az év körforgása 9 ea, 1923 klf.városok 155
71 223 Az év körforgása mint a föld légzésfolyamata és a négy nagy ünnepi időszak, az antropozófia és az ember lelkülete 9 ea, 1923 klf.városok 174
72 228 Beavatástudomány és csillagmegismerés 9 ea, 1923 klf.városok 164
73 230 Az ember mint a teremtő, alakító és alkotó kozmikus szó harmóniája 12 ea, 1923 Dornach 172
74 233 A világtörténelem szellemi háttere könyv, 1923 Dornach 264
75 235 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I. 12 ea, 1924 Dornach 214
76 236 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. 17 ea, 1924 Dornach 267
77 237 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata III. 11 ea, 1924 Dornach 166
78 238 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata IV. 10 ea, 1924 Dornach 164
79 239 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata V. 16 ea, 1924 klf.városok 244
80 240 A karmikus összefúggések ezoterikus vizsgálata VI. 15 ea, 1924 klf.városok 271
81 271 Művészet és művészetmegismerés 9 ea, 1888-1921 klf.városok 206
82 276 A művészet küldetése a világban 8 ea, 1923 klf.városok 160
83 282 Drámaművészet 12 ea, 1924 Dornach 231
84 293 Általános embertan 14 ea, 1919 Stuttgart 287
85 294 A nevelés művészete. Metodika, didaktika 14 ea, 1919 Stuttgart 193
86 295 A nevelés művészete. Szemináriumi beszélgetések és tantervi előadások 15+3 ea, 1919 Stuttgart 218
87 296 A nevelés mint társadalmi kérdés 6 ea, 1919 Dornach 130
88 302 Emberismereten alapuló nevelés és oktatás 9 ea, 1920 Stuttgart 177
89 303 A gyermek egészséges fejlődése 16 ea, 1921-22 Dornach 415
90 305 A nevelés művészetének szellemi-lelki alaperői 12 ea, 1922 Oxford 192
91 311 Nevelésművészet az ember lényének megismeréséből 7 ea, 1924 Torquay 146
92 316 A gyógyítás művészetének elmélyítése 8 ea, 1924 Dornach 255
93 317 Gyógypedagógiai kurzus 12 ea, 1924 Dornach 240
94 318 Az orvosok és lelkipásztorok együttműködése 11 ea, 1924 Dornach 172
95 323 Az egyes természettudományos területek viszonya a csillagászathoz 18 ea, 1921 Stuttgart 262
96 327 A mezőgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai 9 ea, 1924 Koberwitz 191
97 328 A társadalmi kérdés 6 ea, 1919 Zürich 172
98 340 Nemzetgazdasági kurzus 14 ea, 1922 Dornach 291
99 347 Az emberi test szellemtudományos megközelítésben (Munkás ea. 1. kötet) 10 ea, 1922 Dornach 171
100 347 Hangoskönyv: Az emberi test szellemtudományos megközelítésben (Munkás ea. 1) 10 ea, 1922 Dornach 0
101 348 Egészségről és betegségről (Az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai) (Munkás ea. 2. kötet) 18 ea, 1922-23 Dornach 276
102 349 Az ember és a föld élete (A fizikai test, az étertest, az asztráltest és az Én) (Munkás ea. 3. kötet) 14 ea, 1923 Dornach 242
103 350 Ritmusok a kozmoszban és az emberi lényben (Hogyan jutunk el a szellemi világ látásához?) (Munkás ea. 4. kötet) 16 ea, 1923 Dornach 256
104 351 Ember és világ - a szellem működése a természetben. A méhek lényegéről (Munkás ea. 5. kötet) 15 ea, 1923 Dornach 226
105 352 A természet és az ember szellemtudományos szempontból (Munkás ea. 6. kötet) 10 ea, 1924 Dornach 156
106 353 Az emberiség történelme és a kultúrnépek világszemléletei (Munkás ea. 7. kötet) 17 ea, 1924 Dornach 276
107 354 A világ és az ember teremtése, A földi élet és a csillagok hatása (Munkás ea. 8. kötet) 14 ea, 1924 Dornach 245