Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINK

Rudolf Steiner könyvek
Rudolf Steiner összes magyarul megjelent műve:

GA = Gesamtausgabe ("Összkiadás"), Rudolf Steiner műveinek nyilvántartási számai a dornachi Rudolf Steiner Verlag által kiadott összkiadás katalógusa (2002) alapján. (A katalógust lásd a képre kattintva.)

Az alábbiakban felsoroltakhoz képest több könyv is megtalálható a könyvpiacon, honlapunk azonban csak a Magyar Antropozófiai Társaság által is elfogadott, a közösen vállalt szellemi célokkal egybecsengő műveket terjeszti, bizonyos kivonatolt és különböző fordításokban megjelenő Rudolf Steiner művek terjesztésétől elhatárolódik.

Ssz. GA Kiadvány címe Előadás, év Helyszín Oldalszám
1 0 Bevezetés az antropozófiába könyv, válogatás - 216
2 4 A szabadság filozófiája könyv, 1894 - 206
3 6 Goethe világszemlélete könyv, 1897 - 180
4 8 A kereszténység, mint misztikus tény és az ókor misztériumai. Misztika az újkori szellemi élet hajnalán és a viszonya a modern világnézethez könyv, 1902 - 229
5 9 A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei könyv, 1904 - 131
6 10 A magasabb világok megismerésének útja könyv, 1904 - 190
7 11 Az Akasha krónikából könyv, 1904 - 156
8 13 A szellemtudomány körvonalai könyv, 1910 - 293
9 15 Az ember és az emberiség szellemi vezetése könyv, 1911 - 95
10 18 A filozófia rejtélyei könyv, 1914 - 222
11 20 Az ember rejtélyéről könyv, 1917 144
12 21 A lélek rejtélyéről könyv, 1917 128
13 23 A szociális kérdés lényege könyv, 1919 - 127
14 27 A gyógyítóművészet kitágításának megalapozása szellemtudományos ismeretek alapján könyv, 1925 - 126
15 28 Életutam könyv, 1923-25 - 344
16 59 A lelki élet metamorfózisai 7 ea, 1909-1910 Berlin, München 207
17 79 A magasabb világok valósága 8 ea, 1921 Oslo 191
18 83 A nyugati és a keleti világ különbözősége 10 ea, 1922 Bécs 279
19 93 A templomlegenda és az aranylegenda 20 ea, 1904-1906 Berlin 152
20 99 A rózsakeresztesek teozófiája 14 ea, 1907 München 151
21 100 Az emberiség fejlődése és Krisztus megismerése 22 ea, 1907 Kassel, Basel 240
22 101 Mítoszok és mondák, okkult jelek és szimbólumok 16 ea, 1907 klf.városok 270
23 102 Szellemi lények működése az emberben 13 ea, 1908 Berlin 212
24 103 A János-evangélium ( Hamburg) 12 ea, 1908 Hamburg 162
25 104 János apokalipszise 13 ea, 1908 Nürnberg 238
26 105 A világ, a föld és az ember 11 ea, 1908 Stuttgart 193
27 106 Egyiptom mítoszai és misztériumai 12 ea, 1908 Lipcse 167
28 107 Szellemtudományos embertan 19 ea, 1908 Berlin 290
29 109 Budapesti előadások 11 ea, 1909 Budapest 167
30 110 Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban 10 ea, 1909 Düsseldorf 146
31 112 A János evangélium (Kassel) 14 ea, 1909 Kassel 253
32 113 A Kelet a Nyugat fényében 9 ea, 1909 München 179
33 114 Lukács-evangélium 10 ea, 1909 Basel 208
34 116 A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése 7 ea, 1909 Berlin 223
35 118 Krisztus megjelenése az éteri világban 19 ea, 1910 klf.városok 249
36 119 Makrokozmosz és mikrokozmosz 11 ea, 1910 Bécs 247
37 121 Az egyes népszellemk missziója 11 ea, 1910 Oslo 192
38 122 A bibliai teremtéstörténet titkai 11 ea, 1910 München 147
39 123 A Máté-evangélium 12 ea, 1910 Bern 248
40 126 Okkult történelem 6 ea, 1910 Stuttgart 116
41 128 Okkult fiziológia 8 ea, 1911 Prága 198
42 131 Jézustól Krisztusig 11 ea, 1911 Karlsruhe 222
43 136 Szellemi lények az égitesteken és a természet világában 11 ea, 1912 Helsingfors 231
44 139 A Márk-evangélium 10 ea, 1912 Basel 174
45 141 Élet a halál és az újjászületés között 10 ea, 1912 Berlin 163
46 142 A Bhagavad Gita és a Pál levelek 5 ea, 1912 Köln 115
47 144 Keleti és keresztény misztériumok 4 ea, 1913 Berlin 139
48 145 Az okkult fejlődés hatása az emberre 10 ea, 1913 Hága 163
49 148 Az Ötödik Evangélium 18 ea, 1913-1914 klf.városok 362
50 149 Krisztus és a szellemi világ - A Szent Grál keresése 6 ea, 1913-1914 Lipcse 111
51 170 Az ember talánya 15 ea, 1916 Dornach 248
52 173 Kortörténeti szemlélődések - 1. kötet 3 ea, 1916 Dornach 263
53 173 Kortörténeti szemlélődések - 2. kötet 4 ea, 1916 Dornach 329
54 173 Kortörténeti szemlélődések - 3. kötet 4 ea, 1916 Dornach 256
55 173 Kortörténeti szemlélődések - 4. kötet 5 ea, 1916-1917 Dornach 238
56 173 Kortörténeti szemlélődések - 5. kötet 6 ea, 1917 Dornach 224
57 173 Kortörténeti szemlélődések - 6. kötet 2 ea, 1917 Dornach 252
58 175 A golgotai misztérium megismerésének építőelemei 17 ea, 1917 Berlin 174
59 185 Történelmi szimptomatológia 9 ea, 1918 Dornach 227
60 193 A társadalmi rejtély belső szempontja 10 ea, 1919 klf.városok 234
61 194 Michael küldetése 12 ea, 1919 Dornach 196
62 202 Híd a világ szellemisége és az ember fizikai léte között 12 ea, 1920 klf.városok 214
63 214 A Szentháromság titka 11 ea, 1922 klf.városok 212
64 215 A filozófia, kozmológia és vallás az antropozófiában 10 ea, 1922 Dornach 180
65 217 A szellemi erők működése az idős és fiatal nemzedékben 13 ea, 1922 Stuttgart 195
66 219 A csillagok világa és az ember 12 ea, 1922 Dornach 188
67 223 Az év körforgása 9 ea, 1923 klf.városok 155
68 223 Az év körforgása mint a föld légzésfolyamata és a négy nagy ünnepi időszak, az antropozófia és az ember lelkülete 9 ea, 1923 klf.városok 174
69 228 Beavatástudomány és csillagmegismerés 9 ea, 1923 klf.városok 164
70 230 Az ember mint a teremtő, alakító és alkotó kozmikus szó harmóniája 12 ea, 1923 Dornach 172
71 233 A világtörténelem szellemi háttere könyv, 1923 Dornach 264
72 235 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I. 12 ea, 1924 Dornach 214
73 236 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. 17 ea, 1924 Dornach 267
74 237 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata III. 11 ea, 1924 Dornach 166
75 238 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata IV. 10 ea, 1924 Dornach 160
76 239 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata V. 16 ea, 1924 klf.városok 244
77 240 A karmikus összefúggések ezoterikus vizsgálata VI. 15 ea, 1924 klf.városok 271
78 271 Művészet és művészetmegismerés 9 ea, 1888-1921 klf.városok 206
79 276 A művészet küldetése a világban 8 ea, 1923 klf.városok 160
80 282 Drámaművészet 12 ea, 1924 Dornach 231
81 293 Általános embertan 14 ea, 1919 Stuttgart 287
82 294 A nevelés művészete. Metodika, didaktika 14 ea, 1919 Stuttgart 193
83 295 A nevelés művészete. Szemináriumi beszélgetések és tantervi előadások 15+3 ea, 1919 Stuttgart 216
84 296 A nevelés mint társadalmi kérdés 6 ea, 1919 Dornach 130
85 302 Emberismereten alapuló nevelés és oktatás 9 ea, 1920 Stuttgart 177
86 303 A gyermek egészséges fejlődése 16 ea, 1921-22 Dornach 415
87 305 A nevelés művészetének szellemi-lelki alaperői 12 ea, 1922 Oxford 192
88 311 Nevelésművészet az ember lényének megismeréséből 7 ea, 1924 Torquay 146
89 316 A gyógyítás művészetének elmélyítése 8 ea, 1924 Dornach 255
90 317 Gyógypedagógiai kurzus 12 ea, 1924 Dornach 240
91 318 Az orvosok és lelkipásztorok együttműködése 11 ea, 1924 Dornach 170
92 323 Az egyes természettudományos területek viszonya a csillagászathoz 18 ea, 1921 Stuttgart 262
93 327 A mezőgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai 9 ea, 1924 Koberwitz 191
94 328 A társadalmi kérdés 6 ea, 1919 Zürich 172
95 340 Nemzetgazdasági kurzus 14 ea, 1922 Dornach 291
96 347 Az emberi test szellemtudományos megközelítésben (Munkás ea. 1. kötet) 10 ea, 1922 Dornach 171
97 347 Hangoskönyv: Az emberi test szellemtudományos megközelítésben (Munkás ea. 1) 10 ea, 1922 Dornach 0
98 348 Egészségről és betegségről (Az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai) (Munkás ea. 2. kötet) 18 ea, 1922-23 Dornach 276
99 349 Az ember és a föld élete (A fizikai test, az étertest, az asztráltest és az Én) (Munkás ea. 3. kötet) 14 ea, 1923 Dornach 242
100 350 Ritmusok a kozmoszban és az emberi lényben (Hogyan jutunk el a szellemi világ látásához?) (Munkás ea. 4. kötet) 16 ea, 1923 Dornach 256
101 351 Ember és világ - a szellem működése a természetben. A méhek lényegéről (Munkás ea. 5. kötet) 15 ea, 1923 Dornach 226
102 352 A természet és az ember szellemtudományos szempontból (Munkás ea. 6. kötet) 10 ea, 1924 Dornach 156
103 353 Az emberiség történelme és a kultúrnépek világszemléletei (Munkás ea. 7. kötet) 17 ea, 1924 Dornach 276
104 354 A világ és az ember teremtése, A földi élet és a csillagok hatása (Munkás ea. 8. kötet) 14 ea, 1924 Dornach 245