Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINK

Rudolf Steiner könyvek
Rudolf Steiner összes magyarul megjelent műve:

GA = Gesamtausgabe ("Összkiadás"), Rudolf Steiner műveinek nyilvántartási számai a dornachi Rudolf Steiner Verlag által kiadott összkiadás katalógusa (2002) alapján. (A katalógust lásd a képre kattintva.)

Az alábbiakban felsoroltakhoz képest több könyv is megtalálható a könyvpiacon, honlapunk azonban csak a Magyar Antropozófiai Társaság által is elfogadott, a közösen vállalt szellemi célokkal egybecsengő műveket terjeszti, bizonyos kivonatolt és különböző fordításokban megjelenő Rudolf Steiner művek terjesztésétől elhatárolódik.

Ssz. GA Kiadvány címe Előadás, év Helyszín Oldalszám
1 0 Bevezetés az antropozófiába könyv, válogatás - 216
2 4 A szabadság filozófiája könyv, 1894 - 206
3 6 Goethe világszemlélete könyv, 1897 - 180
4 8 A kereszténység, mint misztikus tény és az ókor misztériumai. Misztika az újkori szellemi élet hajnalán és a viszonya a modern világnézethez könyv, 1902 - 229
5 9 A világ és az ember szellemi megismerésének alapelemei könyv, 1904 - 131
6 10 A magasabb világok megismerésének útja könyv, 1904 - 190
7 11 Az Akasha krónikából könyv, 1904 - 156
8 13 A szellemtudomány körvonalai könyv, 1910 - 293
9 15 Az ember és az emberiség szellemi vezetése könyv, 1911 - 95
10 18 A filozófia rejtélyei könyv, 1914 - 222
11 20 Az ember rejtélyéről könyv, 1917 144
12 21 A lélek rejtélyéről könyv, 1917 128
13 23 A szociális kérdés lényege könyv, 1919 - 127
14 27 A gyógyítóművészet kitágításának megalapozása szellemtudományos ismeretek alapján könyv, 1925 - 126
15 28 Életutam könyv, 1923-25 - 344
16 59 A lelki élet metamorfózisai 7 ea, 1909-1910 Berlin, München 207
17 79 A magasabb világok valósága 8 ea, 1921 Oslo 191
18 83 A nyugati és a keleti világ különbözősége 10 ea, 1922 Bécs 279
19 93 A templomlegenda és az aranylegenda 20 ea, 1904-1906 Berlin 152
20 99 A rózsakeresztesek teozófiája 14 ea, 1907 München 151
21 101 Mítoszok és mondák, okkult jelek és szimbólumok 16 ea, 1907 klf.városok 270
22 102 Szellemi lények működése az emberben 13 ea, 1908 Berlin 212
23 103 A János-evangélium ( Hamburg) 12 ea, 1908 Hamburg 162
24 104 János apokalipszise 13 ea, 1908 Nürnberg 238
25 105 A világ, a föld és az ember 11 ea, 1908 Stuttgart 193
26 106 Egyiptom mítoszai és misztériumai 12 ea, 1908 Lipcse 167
27 107 Szellemtudományos embertan 19 ea, 1908 Berlin 290
28 109 Budapesti előadások 11 ea, 1909 Budapest 167
29 110 Szellemi hierarchiák és tükröződésük a fizikai világban 10 ea, 1909 Düsseldorf 146
30 112 A János evangélium (Kassel) 14 ea, 1909 Kassel 253
31 113 A Kelet a Nyugat fényében 9 ea, 1909 München 179
32 114 Lukács-evangélium 10 ea, 1909 Basel 208
33 116 A Krisztus-impulzus és az éntudat fejlődése 7 ea, 1909 Berlin 223
34 118 Krisztus megjelenése az éteri világban 19 ea, 1910 klf.városok 249
35 119 Makrokozmosz és mikrokozmosz 11 ea, 1910 Bécs 247
36 121 Az egyes népszellemk missziója 11 ea, 1910 Oslo 192
37 122 A bibliai teremtéstörténet titkai 11 ea, 1910 München 147
38 123 A Máté-evangélium 12 ea, 1910 Bern 248
39 126 Okkult történelem 6 ea, 1910 Stuttgart 116
40 128 Okkult fiziológia 8 ea, 1911 Prága 198
41 131 Jézustól Krisztusig 11 ea, 1911 Karlsruhe 222
42 136 Szellemi lények az égitesteken és a természet világában 11 ea, 1912 Helsingfors 231
43 139 A Márk-evangélium 10 ea, 1912 Basel 174
44 141 Élet a halál és az újjászületés között 10 ea, 1912 Berlin 163
45 142 A Bhagavad Gita és a Pál levelek 5 ea, 1912 Köln 115
46 144 Keleti és keresztény misztériumok 4 ea, 1913 Berlin 139
47 145 Az okkult fejlődés hatása az emberre 10 ea, 1913 Hága 163
48 148 Az Ötödik Evangélium 18 ea, 1913-1914 klf.városok 362
49 149 Krisztus és a szellemi világ - A Szent Grál keresése 6 ea, 1913-1914 Lipcse 111
50 170 Az ember talánya 15 ea, 1916 Dornach 248
51 173 Kortörténeti szemlélődések - 1. kötet 3 ea, 1916 Dornach 263
52 173 Kortörténeti szemlélődések - 2. kötet 4 ea, 1916 Dornach 329
53 173 Kortörténeti szemlélődések - 3. kötet 4 ea, 1916 Dornach 256
54 173 Kortörténeti szemlélődések - 4. kötet 5 ea, 1916-1917 Dornach 238
55 173 Kortörténeti szemlélődések - 5. kötet 6 ea, 1917 Dornach 224
56 173 Kortörténeti szemlélődések - 6. kötet 2 ea, 1917 Dornach 252
57 175 A golgotai misztérium megismerésének építőelemei 17 ea, 1917 Berlin 174
58 185 Történelmi szimptomatológia 9 ea, 1918 Dornach 227
59 193 A társadalmi rejtély belső szempontja 10 ea, 1919 klf.városok 234
60 194 Michael küldetése 12 ea, 1919 Dornach 196
61 202 Híd a világ szellemisége és az ember fizikai léte között 12 ea, 1920 klf.városok 214
62 214 A Szentháromság titka 11 ea, 1922 klf.városok 212
63 215 A filozófia, kozmológia és vallás az antropozófiában 10 ea, 1922 Dornach 180
64 217 A szellemi erők működése az idős és fiatal nemzedékben 13 ea, 1922 Stuttgart 195
65 219 A csillagok világa és az ember 12 ea, 1922 Dornach 188
66 223 Az év körforgása 9 ea, 1923 klf.városok 155
67 223 Az év körforgása mint a föld légzésfolyamata és a négy nagy ünnepi időszak, az antropozófia és az ember lelkülete 9 ea, 1923 klf.városok 174
68 228 Beavatástudomány és csillagmegismerés 9 ea, 1923 klf.városok 164
69 230 Az ember mint a teremtő, alakító és alkotó kozmikus szó harmóniája 12 ea, 1923 Dornach 172
70 233 A világtörténelem szellemi háttere könyv, 1923 Dornach 264
71 235 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata I. 12 ea, 1924 Dornach 214
72 236 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata II. 17 ea, 1924 Dornach 267
73 237 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata III. 11 ea, 1924 Dornach 166
74 238 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata IV. 10 ea, 1924 Dornach 160
75 239 A karmikus összefüggések ezoterikus vizsgálata V. 16 ea, 1924 klf.városok 244
76 240 A karmikus összefúggések ezoterikus vizsgálata VI. 15 ea, 1924 klf.városok 271
77 271 Művészet és művészetmegismerés 9 ea, 1888-1921 klf.városok 206
78 276 A művészet küldetése a világban 8 ea, 1923 klf.városok 160
79 282 Drámaművészet 12 ea, 1924 Dornach 231
80 293 Általános embertan 14 ea, 1919 Stuttgart 287
81 294 A nevelés művészete. Metodika, didaktika 14 ea, 1919 Stuttgart 193
82 295 A nevelés művészete. Szemináriumi beszélgetések és tantervi előadások 15+3 ea, 1919 Stuttgart 216
83 296 A nevelés mint társadalmi kérdés 6 ea, 1919 Dornach 130
84 302 Emberismereten alapuló nevelés és oktatás 9 ea, 1920 Stuttgart 177
85 303 A gyermek egészséges fejlődése 16 ea, 1921 Dornach 395
86 305 A nevelés művészetének szellemi-lelki alaperői 12 ea, 1922 Oxford 192
87 311 Nevelésművészet az ember lényének megismeréséből 7 ea, 1924 Torquay 146
88 316 A gyógyítás művészetének elmélyítése 8 ea, 1924 Dornach 255
89 317 Gyógypedagógiai kurzus 12 ea, 1924 Dornach 240
90 318 Az orvosok és lelkipásztorok együttműködése 11 ea, 1924 Dornach 170
91 323 Az egyes természettudományos területek viszonya a csillagászathoz 18 ea, 1921 Stuttgart 262
92 327 A mezőgazdálkodás gyarapodásának szellemtudományos alapjai 9 ea, 1924 Koberwitz 191
93 340 Nemzetgazdasági kurzus 14 ea, 1922 Dornach 291
94 347 Az emberi test szellemtudományos megközelítésben (Munkás ea. 1. kötet) 10 ea, 1922 Dornach 171
95 347 Hangoskönyv: Az emberi test szellemtudományos megközelítésben (Munkás ea. 1) 10 ea, 1922 Dornach 0
96 348 Egészségről és betegségről (Az érzékelés tanának szellemtudományos alapjai) (Munkás ea. 2. kötet) 18 ea, 1922-23 Dornach 276
97 349 Az ember és a föld élete (A fizikai test, az étertest, az asztráltest és az Én) (Munkás ea. 3. kötet) 14 ea, 1923 Dornach 242
98 350 Ritmusok a kozmoszban és az emberi lényben (Hogyan jutunk el a szellemi világ látásához?) (Munkás ea. 4. kötet) 16 ea, 1923 Dornach 256
99 351 Ember és világ - a szellem működése a természetben. A méhek lényegéről (Munkás ea. 5. kötet) 15 ea, 1923 Dornach 226
100 352 A természet és az ember szellemtudományos szempontból (Munkás ea. 6. kötet) 10 ea, 1924 Dornach 156
101 353 Az emberiség történelme és a kultúrnépek világszemléletei (Munkás ea. 7. kötet) 17 ea, 1924 Dornach 276
102 354 A világ és az ember teremtése, A földi élet és a csillagok hatása (Munkás ea. 8. kötet) 14 ea, 1924 Dornach 245