Keresés
Keresett szó:

Rendezés:
Bejelentkezés
Hírlevél
TÁMOGATÓINK

Antropozófia

 

 

„Az antropozófia egy megismerési út, mely az ember lényében lévő szellemiséget a világmindenség szellemiségéhez kívánja vezetni. Úgy jelenik meg az emberben, mint a szív és az érzés igénye. Jogosultságát azzal kell igazolnia, hogy ennek az igénynek eleget tud tenni. Elismerni pedig csak az tudja, aki megtalálja benne, amit lelke indíttatására keresnie kell. Antropozófus tehát csak olyan ember lehet, aki az ember és a világ mivoltára vonatkozó bizonyos kérdéseket olyan életszükségletnek érez, mint az éhséget és szomjúságot.”

Rudolf Steiner: Antropozófiai iránymutató gondolatok (1.tétel)

 

Az antropozófiát Rudolf Steiner (1861-1925) hívta életre. Az antropozófia (antropo-szófia) az isteni bölcsességhez (Szófiához) vezető megismerési út az emberben. Ez a megismerési út egy szellemi lényhez (Szófiához) való kapcsolódást jelent, akinek ereje segít megtalálni Krisztust az ő Második Eljövetelében. Krisztus Második Eljövetele egy új Pünkösdöt hoz az emberiség számára. És ahogyan a történelmi Pünkösd lényegi tartalma is egy közösség létrejöttével tudott megvalósuláshoz jutni, úgy az antropozófiai megismerés útját is egy mind nagyobb közösségnek kellene gyakorolni, hogy kelyhet képezhessen Krisztus Második Eljövetele számára, mely mind egyéni, mind közösségi szinten az evolúció előrehaladása irányában hat.

Az antropozófiát a filozófia tetőpontjának tekinthetjük a nyugati világban.
A filozófia minden filozófus számára „Szófia szeretetét” jelenti. Azonban a filozófia történelmében Szófia, a Világlélek, a lény, aki felé a filozófiai tevékenység eredetileg irányult, fokozatosan kikerült a látótérből. A filozófia egyre absztraktabbá vált, a gondolkodás tudományos módja egyre dominánsabb lett, a lélek belső élményeinek megfigyelése helyett a külső természet megfigyelése került elsődlegesen fókuszba.

A filozófia Platónnal és Arisztotelésszel érte el csúcspontját, és egyben valódi születését. A platonikus és arisztoteliánus filozófia képezte az alapját minden rákövetkező filozófiai gondolkodásnak Nyugaton. Rudolf Steiner A szabadság filozófiája című művének 1894-es kiadásával azonban egy fordulópontot ért el a filozófia történelme. A Szófiát, a filozófia eredeti élő impulzusát kereső, különösen a tizenkilencedik század második felében felbukkanó szofiológiai, teozófiai törekvések tartalma az 1900-as években Rudolf Steiner által elkezdett – a történelem során először – „összefoglaló formát” kapni: az antropozófiában. Rudolf Steiner megtette a lépést a filozófiától az antropozófiához. Ez az első lépés onnan, hogy az ember Szófia „barátja”, Szófiához, aki aktív lényként működik az emberi lélekben.

 

Az Antropozófiai Társaság

 

 

1923-ban Rudolf Steiner megalapította az Általános Antropozófiai Társaságot Svájcban, Dornachban, melynek mára tagszervezetei alakultak ki világszerte (így Magyarországon is). Az Antropozófiai Társaság a lélek életének táplálására törekszik a szellemi megismerés bázisán, hogy elősegítse a közösségi érzést mindazokkal, akik a kulturális és szellemi megújulásért tevékenykednek.

A tagság nyitott bárki számára, nemzeti, szociális, vallási, tudományos vagy művészi elkötelezettségére való tekintet nélkül.

Rudolf Steiner írásai, előadásai, művészi és gyakorlati művei gazdag forrást jelentenek világunk szellemi dimenzióinak megismeréséhez. 1925-ben bekövetkező halála óta sok ember kereste kutatásainak folytatási lehetőségét tanulmányokon, további kutatásokon, életművének feldolgozásán és meditáción keresztül, és sokan próbálták meg átültetni kutatási eredményeit a gyakorlati élet számos területére.

A Társaság központjában sok olyan könyv található, mely az Antropozófiai Társaság tevékenységének kezdeti szakaszáról, illetőleg a Társaság korunkbeli jelentőségéről szól.

Ez a munka a szellemi mozgalmat szeretné terjeszteni a világban – mind az egyes individualitások, mind pedig a kultúra mint egész számára. Az Antropozófiai Társaság munkájának középpontjában a Szellemtudományi Főiskola áll. A Társaság központi épülete a Goetheanum, mely Svájcban, Dornachban található:

 

Általános Antropozófiai Társaság Goetheanum

Svájc, Dornach

http://www.goetheanum.ch